Wat is de maximale huurverhoging in 2017?

De huur van uw huis mag in 2017 maximaal 2,8% tot 4,3% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2015 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Inkomen tot € 40.349: 2,8%

Was uw huishoudinkomen € 40.349 of minder in 2015? Dan mag de huur van uw huis sinds 1 januari 2017 hooguit 2,8% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2017. Maar ook voor eventuele “inhaalhuurverhogingen” in het eerste half jaar van 2017. 

Inkomen boven € 40.349: 4,3%

Was uw huishoudinkomen € 40.349 of meer in 2015? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 4,3% omhoog. Gaat uw  huur met meer dan 2,8% (maar maximaal 4,3%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2015 hoger was dan € 40.349.

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: vanaf 1 juli 2017 1,8%

Voor kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen geldt de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging niet. Daarom is de maximaal toegestane huurverhoging voor deze woonruimten niet per 1 januari 2017 veranderd.

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur sinds 1 juli 2017 hooguit 1,8% omhoog. Tot 1 juli 2017 was dit hooguit 2,1%. Hoeveel het inkomen van uw huishouden was, doet er dan niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Bereken uw huurverhoging

Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck.

Huurverhoging vrije sector

Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

Lees verder over de regels voor huurverhoging en de indexeringsclausule in de vrije sector.

Bezwaar maken huurverhoging

Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bij de verhuurder bezwaar maken tegen huurverhoging.