Betere verdeling van betaalbare huurwoningen

Voor mensen met een laag en middeninkomen zijn er te weinig betaalbare woningen. Daarom moeten woningcorporaties meer woningen voor hen beschikbaar stellen.

Meer sociale huurwoningen voor gezinnen met een middeninkomen

Het kabinet wil dat meer gezinnen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. De inkomensgrens daarvoor (€ 40.024) is nu voor iedereen gelijk. Of je nu alleen woont of met meer mensen. Het kabinet gaat dat per 2022 veranderen. Huishoudens met meer dan 1 persoon krijgen vanaf 2022 ook een sociale huurwoning met een hoger inkomen, tot € 44.196 (prijspeil 2021). Zo kunnen meer gezinnen met een middeninkomen een sociale huurwoning van een woningcorporatie krijgen.
De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens verandert niet en blijft € 40.024 (prijspeil 2021).

Inkomen sociale huurwoning

Voor woningtoewijzing gaat het om het gezamenlijk verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van het huishouden. Dat is het inkomen zoals het bij de Belastingdienst bekend is.
Maar het inkomen van inwonende (onvolwassen en volwassen) kinderen telt niet mee.

Sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie

Meer sociale huurwoningen voor mensen met lage middeninkomens

Ook mensen met lage middeninkomens moeten een sociale huurwoning van een woningcorporatie kunnen krijgen. Momenteel mogen woningcorporaties elk jaar 10% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen geven aan mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning. 
Vanaf 2022 mogen woningcorporaties elk jaar 7,5% van hun vrijgekomen huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens; dus bij een inkomen van meer dan € 40.024 voor eenpersoonshuishoudens en meer dan € 44.196 voor huishoudens van 2 of meer personen (prijspeil 2021). Maar woningbouwverenigingen mogen dat percentage lokaal verhogen, tot maximaal 15%. Dat moet de woningcorporatie dan afspreken met de gemeente en huurdersorganisatie.

Lage middeninkomens

Voor woningtoewijzing gaat het om het gezamenlijk verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van het huishouden. Dat is het inkomen zoals het bij de Belastingdienst bekend is.
Maar het inkomen van inwonende (onvolwassen en volwassen) kinderen telt niet mee.

Meer huurverhoging voor scheefwoners

Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen vanaf 2022 de maandelijkse huur van huishoudens met een hoger (midden)inkomen (zogenoemde scheefwoners) meer verhogen. Het gaat om maximaal € 50 of € 100 op de maandelijkse huur. Die huurverhoging mag niet onbeperkt doorgevoerd worden. De huur mag namelijk niet boven de maximale huur van de woning komen. Het puntenaantal bepaalt de maximale huurprijs van de woning.

Tabel inkomenscategorieën voor de hogere huurverhoging vanaf 2022

Inkomenscategorie

Hoge middeninkomens
(prijspeil 2021)

Hoge inkomens
(prijspeil 2021)

Eenpersoonshuishoudens

Meer dan € 47.077 maar niet meer dan € 55.500

Meer dan € 55.500

Meerpersoonshuishoudens

Meer dan € 54.478 maar niet meer dan € 74.000

Meer dan € 74.000

Toegestane huurverhoging

Max. € 50*

Max. € 100*

* de huurprijs mag niet hoger worden dan de maximale huurprijs van de woning.
 

Voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging in 2022 gaat het om het gezamenlijk verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) in 2020 van de huidige leden van het huishouden. Dat is het inkomen 2020 zoals het bij de Belastingdienst bekend is.
Maar van inwonende jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar oud zijn, telt het inkomen in 2020 tot € 21.422 niet mee. Dit om kinderen van huurders niet te ontmoedigen om een bijbaan te nemen. Het inkomen van oudere kinderen telt wel geheel mee voor het huishoudinkomen.

Door de extra huurverhoging krijgen de woningcorporaties en andere verhuurders meer geld. Hiermee kunnen ze de huur voor mensen met een kleine beurs juist laag houden. Door de maatregel verhuizen mensen met een hoger (midden)inkomen misschien eerder naar een duurdere huurwoning of een koopwoning. Zo komen er eerder woningen vrij voor mensen die nu op de wachtlijst staan.

Deze extra huurverhoging geldt niet voor vrije sectorhuurwoningen (duurdere huurwoningen).
Deze huurverhoging geldt ook niet voor kamers, woonwagens of standplaatsen.

De maatregelen staan in de wet Huur en inkomensgrenzen. Ze gaan over een betere verdeling van betaalbare huurwoningen van woningcorporaties. En over de extra  huurverhoging van maximaal € 50 of € 100. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2022 in werking.