Wanneer kan de verhuurder mij een tijdelijk huurcontract aanbieden?

Verhuurders mogen u nu nog een tijdelijk huurcontract aanbieden als u een woning gaat huren. Bij sociale huurwoningen van woningcorporaties mag dat alleen in speciale gevallen. Deze regels gaan veranderen.

Verbod op tijdelijke huur

De Eerste en Tweede Kamer hebben besloten dat tijdelijke huurcontracten verboden worden. Een verhuurder mag u dan alleen nog een tijdelijk contract aanbieden in enkele speciale gevallen. Dat geldt zowel voor woningcorporaties als voor andere verhuurders.

De datum waarop het verbod ingaat, is nu nog niet bekend. Ook de uitzonderingen liggen nog niet vast. Als er meer bekend is, komt dat op deze pagina.  
 

Soorten tijdelijke huur

Tijdelijke verhuur bestaat nu nog in verschillende vormen:

 • Tijdelijk huurcontract
  U huurt een huis voor een afgesproken periode. Wordt het huurcontract verlengd? Dan wordt het een huurcontract voor onbepaalde tijd (een vast contract).
 • Tussenhuur of diplomatenclausule
  Mensen die tijdelijk afwezig zijn, kunnen hun woning tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als ze een lange reis maken of werken in het buitenland. Dit heet tussenhuur of de diplomatenclausule. U spreekt van tevoren een periode af voor de huur. U vertrekt als uw verhuurder terugkomt en u mag de huur niet tussentijds opzeggen.
 • Huurcontract via de Leegstandwet
  Soms staat iemands woning tijdelijk leeg. Bijvoorbeeld als de woning te koop staat en de eigenaar al is verhuisd. Dan mag u de woning tijdelijk huren volgens de Leegstandwet. Per situatie gelden specifieke regels, zoals de maximale periode van het huurcontract.

Lees meer over woningen huren via de Leegstandswet en andere vormen van tijdelijke verhuur (informatie voor verhuurders).

Tijdelijk huren bij een particuliere verhuurder

Tijdelijk een zelfstandige woonruimte huren

Particuliere verhuurders kunnen u nu nog een tijdelijk huurcontract aanbieden voor een zelfstandige woning. Aan het einde van het tijdelijke contract moet u uit de woning. Dat geldt voor tijdelijke huurcontracten tot maximaal 2 jaar. Uw verhuurder mag het huurcontract ook verlengen. Dan wordt het een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Tijdelijk een kamer huren

Huurt u een kamer, dan mag de verhuurder u nu nog een tijdelijk huurcontract aanbieden voor maximaal 5 jaar. Een tijdelijk huurcontract van maximaal 5 jaar voor een kamer eindigt vanzelf op de afgesproken einddatum.  Uw verhuurder mag het huurcontract ook verlengen. Dan wordt het een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Tijdelijk een huurwoning van een woningcorporatie huren

Woningcorporaties mogen u nu nog in een paar gevallen een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar aanbieden voor een eengezinswoning of appartement. Bijvoorbeeld wanneer u:

 • tijdelijk voor werk of studie in een andere plaats moet huren dan waar u woont;
 • door sloop of een verbouwing tijdelijk een andere woning nodig heeft;
 • uit de maatschappelijke opvang komt. Of in de crisis- en noodopvang zit. Bijvoorbeeld in een ‘Blijf-van-mijn-lijfhuis’;
 • een tweede of laatste kans krijgt om te huren. Omdat de woningcorporatie een eerder huurcontract heeft stopgezet. Bijvoorbeeld door overlast. Of een achterstand in de huurbetalingen;
 • woonbegeleiding krijgt in combinatie met het tijdelijk huurcontract.

In andere gevallen moet de woningcorporatie u een huurcontract voor onbepaalde tijd geven. Of een zogenoemd doelgroepencontract (voor jongeren, studenten/promovendi, grote gezinnen, gehandicapten of ouderen).

Huurprijsbescherming bij tijdelijke huur

Bij een tijdelijk huurcontract heeft u huurprijsbescherming:

 • Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u uw huurprijs laten controleren door de Huurcommissie. Bij tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar kunt u dat zelfs nog (tot zes maanden) na afloop of verlenging van het tijdelijke huurcontract laten doen.
 • Er gelden huurprijsregels. Bijvoorbeeld voor de maximale jaarlijkse huurverhoging.

Uw inschrijfduur als woningzoekende

Als u een tijdelijk huurcontract aangaat, blijft uw inschrijfduur als woningzoekende doorlopen. U raakt uw opgebouwde jaren niet kwijt.