Wanneer kan de verhuurder mij een tijdelijk huurcontract aanbieden?

Particuliere verhuurders mogen u altijd een tijdelijk huurcontract aanbieden. Woningcorporaties ook voor hun huurwoningen in de vrije sector. Voor een sociale huurwoningen kan dat alleen in speciale gevallen.

Tijdelijk huren in de vrije sector

In de vrije sector kunnen verhuurders u altijd een tijdelijk huurcontract aanbieden. Aan het einde van het contract moet u uit de woning. Maak hierover duidelijke afspraken met de verhuurder. Bijvoorbeeld over hoe lang u de woning huurt. Deze is voor tijdelijke contracten voor eengezinswoningen en appartementen maximaal 2 jaar. Voor kamers maximaal 5 jaar.

Is het tijdelijk huurcontract  voor maximaal 2 jaar afgelopen? Dan mag de verhuurder u geen nieuw tijdelijk contract geven. Hij mag de huur wel verlengen. Dan wordt uw huurcontract verder een contract voor onbepaalde tijd.

Tijdelijk een sociale huurwoning van een woningcorporatie huren

Woningcorporaties kunnen u in een paar gevallen een tijdelijk huurcontract aanbieden. Bijvoorbeeld wanneer u:

  • tijdelijk naar een andere plaats gaat. Voor werk of studie. Het moet een andere plaats zijn  dan waar u woont;
  • door sloop of een verbouwing tijdelijk een andere woningnodig heeft;
  • uit maatschappelijke opvang komt. Of in de crisis- en noodopvang zit. Bijvoorbeeld in een ‘Blijf van mijn lijf-huis’;
  • een tweede of laatste kans krijgt om te huren. Omdat de verhuurder een eerder huurcontract heeft stopgezet. Bijvoorbeeld door overlast. Een achterstand in de huur. Of een  hennepplantage;
  • woonbegeleiding krijgt in combinatie met het tijdelijk huurcontract.

Zo’n tijdelijk huurcontract voor een sociale huurwoning mag maximaal 2 jaar duren. Het gaat om een  eengezinswoning of een appartement van een woningcorporatie

Tijdelijk een kamer huren

Een tijdelijk huurcontract voor een kamer mag maximaal 5 jaar duren.

Huurbescherming bij tijdelijke huur

Bij een tijdelijk huurcontract heeft u huurprijsbescherming. Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u uw huurprijs laten controleren door de Huurcommissie.

Uw inschrijfduur als woningzoekende

Als u een tijdelijk huurcontract aangaat blijft uw inschrijfduur als woningzoekende doorlopen. U raakt uw opgebouwde jaren niet kwijt.