Wanneer kan de verhuurder mij een tijdelijk huurcontract aanbieden?

Particuliere verhuurders mogen u als u naar een andere woning verhuist altijd een tijdelijk huurcontract aanbieden voor die andere woning. Woningcorporaties ook voor hun huurwoningen in de vrije sector. Voor hun sociale huurwoningen mogen woningcorporaties dat alleen in speciale gevallen.

Tijdelijk huren in de vrije sector

In de vrije sector kunnen verhuurders (woningcorporaties en particuliere verhuurders) u altijd een tijdelijk huurcontract aanbieden voor uw nieuwe woning. Aan het einde van het tijdelijke contract moet u uit de woning. Dat geldt voor tijdelijke huurcontracten tot maximaal 2 jaar.

Tijdelijke huurcontracten van langer dan 2 jaar voor eengezinswoningen of appartementen eindigen niet vanzelf op de afgesproken einddatum. Als de verhuurder of de huurder zo’n tijdelijk huurcontract willen beëindigen, moeten ze de huur tijdig opzeggen. Datzelfde geldt voor tijdelijke huurcontracten van langer dan 5 jaar voor kamers.

Maak daarom duidelijke afspraken met de verhuurder over de huurtermijn. Bijvoorbeeld of het gaat om een tijdelijk huurcontract, en zo ja wanneer de einddatum is.

Is het tijdelijk huurcontract voor maximaal 2 jaar (of voor maximaal 5 jaar voor kamers) afgelopen? Dan mag de verhuurder u geen nieuw tijdelijk contract voor dezelfde woning geven. Hij mag de huur wel verlengen. Dan wordt uw huurcontract verder een contract voor onbepaalde tijd.

Tijdelijk een sociale huurwoning van een woningcorporatie huren

Woningcorporaties mogen u in een paar gevallen een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar aanbieden voor een eengezinswoning of appartement. Bijvoorbeeld wanneer u:

  • tijdelijk naar een andere plaats gaat. Voor werk of studie. Het moet een andere plaats zijn dan waar u woont;
  • door sloop of een verbouwing tijdelijk een andere woning nodig heeft;
  • uit de maatschappelijke opvang komt. Of in de crisis- en noodopvang zit. Bijvoorbeeld in een ‘Blijf van mijn lijf-huis’;
  • een tweede of laatste kans krijgt om te huren. Omdat de woningcorporatie een eerder huurcontract heeft stopgezet. Bijvoorbeeld door overlast. Een achterstand in de huur. Of een hennepplantage;
  • woonbegeleiding krijgt in combinatie met het tijdelijk huurcontract.

In andere gevallen moet de woningcorporatie u een huurcontract voor onbepaalde tijd geven. Of een zogenoemd doelgroepcontract (voor jongeren, studenten/promovendi, grote gezinnen, gehandicapten of ouderen).

Tijdelijk een kamer huren

Een tijdelijk huurcontract van maximaal 5 jaar voor een kamer eindigt vanzelf op de afgesproken einddatum. Tijdelijke huurcontracten van langer dan 5 jaar voor kamers eindigen niet vanzelf op de afgesproken einddatum, die moeten tijdig worden opgezegd.

Huurprijsbescherming bij tijdelijke huur

Bij een tijdelijk huurcontract heeft u huurprijsbescherming. Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u uw huurprijs laten controleren door de Huurcommissie. Bij tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar kunt u dat zelfs nog (tot zes maanden) na afloop of verlenging van het tijdelijke huurcontract laten doen.

Huurt u tijdelijk een sociale huurwoning (van een woningcorporatie of particuliere verhuurder)? Dan gelden alle huurprijsregels voor sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld dat vanaf 1 juli 2022 huurverhoging mogelijk is.

Huurt u tijdelijk een vrije sectorwoning (van een woningcorporatie of particuliere verhuurder)? Dan is de jaarlijkse huurverhoging in 2022 maximaal 3,3%.

Uw inschrijfduur als woningzoekende

Als u een tijdelijk huurcontract aangaat blijft uw inschrijfduur als woningzoekende doorlopen. U raakt uw opgebouwde jaren niet kwijt.