Moet ik bemiddelingskosten betalen voor de huur van een kamer of woning?

Meestal niet. Een bemiddelaar mag alleen kosten rekenen als u hem vraagt een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod. Werkt een bemiddelaar (ook) voor een verhuurder? Dan mag hij geen kosten aan de huurder berekenen. Dat geldt ook als de verhuurder niet betaalt voor bemiddeling. Tot 1 juli 2016 mochten bemiddelaars bij kamerverhuur nog wel geld vragen als zij voor de verhuurder bemiddelden.

Verbod bemiddelingskosten

Bemiddelt een makelaar, bureau of een andere tussenpersoon voor een verhuurder? Dan mag hij geen kosten voor bemiddeling rekenen bij de huurder. Dit verbod geldt zowel bij sociale huurwoningen als bij vrije-sectorhuurwoningen. En het verbod geldt ook voor kamers (bij bemiddeling bij huurcontracten na 1 juli 2016).

Wat zijn bemiddelingskosten?

Bemiddelingskosten zijn kosten die een iemand rekent om een verhuurder en huurder bij elkaar te brengen. Ook het ondertekenen van het huurcontract en de overdracht van de sleutels horen daarbij.

Andere naam bemiddelingskosten

Het verbod op bemiddelingskosten geldt ook als de bemiddelaar de kosten onder een andere naam opvoert. Zoals:

 • administratiekosten;
 • advieskosten;
 • commissiekosten;
 • contractkosten;
 • eenmalige kosten huurder;
 • makelaarskosten;
 • marketingkosten;
 • verhuurkosten.

Wanneer werkt een bemiddelaar voor een verhuurder?

Biedt een bemiddelingsbureau of makelaar woningen te huur van een verhuurder? Dan werkt hij volgens de wet in opdracht van die verhuurder. De bemiddelaar mag de huurder dan geen bemiddelingskosten vragen. Dat geldt ook als de verhuurder niet betaalt voor de bemiddeling. Het ‘dienen van 2 heren’ mag niet. Dit geldt ook als de makelaar of bemiddelaar de woning als 'te huur' op zijn website plaatst. Dit bepaalde de Hoge Raad op 16 oktober 2015 in een uitspraak over bemiddelingskosten.

Bemiddeling alleen voor de huurder

Wilt u een kamer of woning huren? En geeft u een makelaar of bemiddelaar daarvoor een zoekopdracht? Dan mag de makelaar daarvoor aan u bemiddelingskosten vragen. Heeft de makelaar een woning gevonden? Dan mag hij daarna alleen nog bemiddelingskosten rekenen als hij alleen voor u als huurder blijft bemiddelen.

Geeft u als huurder de bemiddelaar opdracht voor werkzaamheden die niet horen bij het sluiten van een huurcontract? Ook dan zijn de kosten voor de huurder. Kosten voor bijvoorbeeld:

 • aanvragen van een huisvestingsvergunning;
 • bestellen van een naamplaatje;
 • hulp bij de inrichting van de woning.

U moet voor deze werkzaamheden apart opdracht geven.