Kan ik mijn huurwoning kopen?

Soms zijn huurwoningen te koop. De verhuurder (woningcorporatie of particuliere verhuurder) is niet verplicht om u de huurwoning te verkopen. Huurt u een appartement? Dan wordt u onderdeel van een Vereniging van Eigenaars (VvE) als u dit appartement koopt. 

Afspraken koop huurwoning

De verhuurder beslist zelf welke woningen hij wel of niet verkoopt. Soms verkoopt een woningcorporatie de woning niet omdat er dan niet genoeg woningen overblijven voor de verhuur. Een woningcorporatie en de koper kunnen afspraken over de koop van een huurwoning vastleggen in een contract. Deze afspraken gaan over:

  • de doorverkoop van een woning;
  • het terugkopen van de woning;
  • de verdeling van eventuele winst of verlies.

Rentelasten koop huurwoning

Bij verkoop van een huurwoning kan de verhuurder een deel van de rentelasten op zich nemen. Of een korting op de koopprijs geven om u als starter te steunen. Particuliere verhuurders doen dat meestal niet, woningbouwcorporaties in sommige gevallen wel.

Taxatie huurwoning

Er zijn geen wettelijke eisen aan de staat van een huurwoning voordat de verhuurder deze verkoopt. Een taxatierapport toont de verkoopwaarde aan. Bij een groep van ongeveer gelijke woningen is een verzameltaxatierapport voldoende. De woningen worden dan ingedeeld in categorieën (bijvoorbeeld tussenwoning, hoekwoning, etage).

Geldigheid taxatierapport

Een taxatierapport is maximaal 1 jaar geldig. Als het jaar voorbij is, moet de verhuurder de verkoopprijs opnieuw laten bepalen. Hiervoor moet de verkoper een makelaar-taxateur inschakelen.