Ik heb een klacht over mijn huurwoning. Waar kan ik terecht?

Huurt u een woning en heeft u een klacht over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, (service)kosten of overlast? Dan kunt u in de meeste gevallen terecht bij de Huurcommissie. Huurders van woningcorporaties kunnen voor andersoortige klachten ook terecht bij de klachtencommissie van de woningcorporatie.

Tabel: Welke instantie raadplegen in welke situatie?
Situatie Instantie
Uw woning heeft achterstallig onderhoud.

Neem contact op met de Huurcommissie; mogelijk kunt u huurverlaging krijgen. Voor de overige mogelijkheden kunt u contact opnemen met het Juridisch loket.

U heeft een verschil van mening met uw verhuurder over huurprijs en/of (service)kosten.

Neem contact op met de Huurcommissie.

U heeft een geschil met uw verhuurder over de huurovereenkomst.

Neem contact op met het Juridisch Loket.

U heeft een klacht over de manier waarop een medewerker van de verhuurder u heeft behandeld. Overleg eerst met uw verhuurder. Levert dat niets op en huurt u van een woningcorporatie? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de corporatie.

U ondervindt geluidshinder van buren.

Vraag eerst advies bij de Stichting Geluidshinder. Als gesprekken met de buren niet helpen, kunt u uw verhuurder vragen om actie te ondernemen.

U heeft een conflict met buren die in een huurwoning van dezelfde verhuurder wonen. Overleg eerst met uw buren. Is dit niet (meer) mogelijk? Neem dan contact op met de woonconsulent van uw verhuurder of de politie.
Uw verhuurder wil uw woning slopen door herstructurering van uw wijk.

Neem contact op met uw gemeente of met het Juridisch Loket.

U heeft een verschil van mening over de toewijzing of verkoop van een huurwoning door een woningcorporatie.

Neem contact op met de klachtencommissie van de woningcorporatie.