Mag een verhuurder het servicekostenpakket wijzigen?

Een verhuurder kan voorstellen het servicekostenpakket of de daarbij behorende kosten te wijzigen.

Servicekostenposten voor individuele huurders

Wijzigt de verhuurder zaken en diensten in het servicepakket die hij niet aan alle huurders hoeft te leveren? Dan gelden die wijzigingen alleen voor huurders die met deze wijziging instemmen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een onderhoudsservice-abonnement of roerende apparatuur.

Servicekostenpost voor gezamenlijke huurders

Wijzigt de verhuurder zaken en diensten in het servicepakket die hij alleen voor een aantal huurders gezamenlijk kan leveren? Dan moet minimaal 70% van die huurders instemmen met de wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een huismeester en portiekreiniging.

Stemt minimaal 70% van de huurders in? Dan geldt de verandering voor alle huurders.

Gaat een individuele huurder niet akkoord? Dan kan deze naar de rechter stappen en vragen of de wijziging redelijk is. Dat moet hij doen binnen 8 weken nadat hij heeft gehoord dat 70% van de huurders wel heeft ingestemd. Doet de huurder dit niet, dan zal hij de verandering moeten accepteren.

Wijziging servicekostenbeleid

Wil een verhuurder het servicekostenbeleid voor de vaststelling van de servicekosten wijzigen? Dan heeft hij daaraan voorafgaand toestemming nodig van de huurdersorganisatie (als die er is).