Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?

Verhuurders rekenen soms sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten als ze een huurcontract afsluiten voor een woning of kamer.

Sleutelgeld

Sleutelgeld is geld dat de verhuurder aan de nieuwe huurder vraagt voordat deze de woning in mag. Ook vertrekkende huurders vragen soms geld in ruil voor de sleutel van het huis. Sleutelgeld vragen is wettelijk niet toegestaan. Het vragen van sleutelgeld is een onredelijk beding in de huurovereenkomst. Het levert 1 van de partijen (in dit geval de verhuurder) of een derde (in dit geval de vertrekkende huurder) een onredelijk voordeel op.

Heeft u toch sleutelgeld betaald, dan kunt u dit via de rechter terugvorderen. U moet dan wel bewijzen dat het betaald is, bijvoorbeeld met een kwitantie of via getuigen (geen familie).

Overnamekosten

De vorige huurder kan overnamekosten vragen voor bepaalde spullen die in de woning achterblijven. Soms loopt dit via de verhuurder. Juridisch gezien bent u nooit verplicht om die spullen over te nemen. Er kan wel een dwangsituatie ontstaan als de zittende huurder de huur pas opzegt als u instemt met de overnamekosten. Zijn voorzieningen vast aan de woning  aangebracht en niet zonder schade te verwijderen? Dan maken deze voorzieningen deel uit van de gehuurde woning. Kosten hiervoor moeten dus worden doorberekend in de huurprijs.

Waarborgsom (borg)

Bijna alle verhuurders vragen van de nieuwe huurder een waarborgsom (borg). Het vragen van een waarborgsom mag van de wet, behalve als het bedrag onredelijk hoog is. Er bestaat geen regel hoe hoog een borg voor huur mag zijn. De rechter ziet een waarborgsom van maximaal 3 maanden kale huur nog als redelijk. Wanneer de woning niet beschadigd is, moet de verhuurder de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst terugbetalen. Hij is niet verplicht rente te vergoeden over de waarborgsom.

Verhuurkosten

Verhuurkosten zijn kosten die de verhuurder maakt bij het opnieuw verhuren van leeg gekomen woningen. De huurder betaalt de verhuurkosten aan de verhuurder. Denk daarbij aan kosten voor het opmaken van het huurcontract. Of voor het rondleiden van aspirant-huurders door de woning.

De verhuurder mag wel verhuurkosten in rekening brengen, maar die kosten mogen niet overdreven hoog zijn. Te hoge verhuurkosten kunnen via de rechter worden teruggevorderd. Vraag hierover eerst advies van het Juridisch Loket.

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten zijn kosten die een iemand rekent om een verhuurder en huurder bij elkaar te brengen. Ook het huurcontract ondertekenen en de overdracht van de sleutels horen daarbij. Soms gebruiken bemiddelaars een andere naam voor bemiddelingskosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, contractkosten of makelaarskosten.

Bemiddelt een makelaar, bureau of een andere tussenpersoon voor een verhuurder? Dan mag hij geen kosten voor bemiddeling rekenen bij de huurder. Ook niet als de verhuurder niet betaalt voor de bemiddeling.

Ten onrechte in rekening gebrachte bemiddelingskosten kan de huurder terugvorderen