Antwoorden op vragen over de Uitvoeringswet digitalemarktenverordening

Minister Adriaansens (EZK) geeft in de Nota naar aanleiding van het verslag antwoord op vragen over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA en SP.

Antwoorden op vragen over de Uitvoeringswet digitalemarktenverordening