Is een schijnhuwelijk strafbaar?

Als u een schijnhuwelijk aangaat, bent u strafbaar. Een schijnhuwelijk is een huwelijk met het doel om een verblijfsvergunning voor een buitenlander te krijgen. Door een schijnhuwelijk woont iemand onterecht in Nederland. Daarom controleert de overheid mogelijke schijnhuwelijken. Dit is ook het geval als u een geregistreerd partnerschap sluit.

Schijnhuwelijk strafbaar

Bij een schijnhuwelijk handelt u in strijd met de Nederlandse wetten en regels. Een schijnhuwelijk is strafbaar om de volgende redenen:

  • Mogelijk heeft u banden met criminelen. Schijnhuwelijken kunnen samenhangen met mensensmokkel en mensenhandel. Soms wordt veel geld verdiend met een schijnhuwelijk. U of uw partner ontvangt bijvoorbeeld geld voor het aangaan van zo’n huwelijk. 
  • Door een schijnhuwelijk krijgt u of uw partner een verblijfsvergunning in Nederland. U of uw partner maakt dan gebruik van sociale voorzieningen zonder daar recht op te hebben. Of u of uw partner krijgt onterecht toegang tot de arbeidsmarkt.

Verklaring geen schijnhuwelijk

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Mogelijk moeten jullie allebei een Verklaring geen schijnhuwelijk ondertekenen. Daarin verklaart u dat u niet trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen. Uw gemeente kan u vertellen waar en wanneer u de verklaring moet ondertekenen.

Controle schijnhuwelijk

Vermoedt de overheid dat u een schijnhuwelijk gaat afsluiten? Dan onderzoekt de gemeente of dat zo is. Dat gebeurt in een interview met een ambtenaar van de gemeente. U en uw partner hebben het interview over het huwelijk of de relatie apart van elkaar. 

De gemeente werkt samen met verschillende partijen bij de controle. Onder meer met de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Gevolgen plannen schijnhuwelijk

Als jullie tijdens de interviews onjuiste informatie geven, kan dit de volgende gevolgen hebben:

  • een boete, taakstraf en/of gevangenisstraf voor u of uw partner;
  • afwijzing van het verblijfsrecht op basis van een huwelijk met een ingezetene (voor de buitenlandse partner);
  • intrekking van een verblijfsvergunning (voor de buitenlandse partner).