Wanneer kan ik een verzoek doen om toepassing van de hardheidsclausule bij belastingzaken?

U kunt een hardheidsclausuleverzoek doen als u vindt dat een belastingwet in uw situatie een onbedoeld gevolg heeft. Maar de hardheidsclausule kan alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden. 

Toepassing hardheidsclausule niet voor persoonlijke omstandigheden

Wetten komen in Nederland in een zorgvuldig proces tot stand. Over de inhoud en de gevolgen heeft de wetgever goed nagedacht. Burgers en bedrijven  moeten kunnen vertrouwen op de wet. Daarom geldt de hardheidsclausule alleen als de wet een gevolg heeft dat niet bedoeld is. En dat de wetgever had voorkomen als hij dit gevolg  had voorzien. Alleen als de wet eigenlijk anders had moeten luiden, kan de hardheidsclausule van toepassing zijn.

De hardheidsclausule biedt geen oplossing als een belastingwet door persoonlijke omstandigheden voor u slecht uitpakt. Of als u een gevolg van de wet om persoonlijke redenen als hard ervaart.

Voorbeeld toepassing hardheidsclausule 

In uw aangifte inkomstenbelasting heeft u te veel inkomen opgegeven en daarom te veel belasting betaald. U kunt door ziekte of drukke werkzaamheden de inspecteur pas 6 jaar later vragen dit voor u op te lossen. De inspecteur kan u dan voor de inkomstenbelasting niet meer helpen. U kunt dan ook niet met succes een verzoek doen om toepassing van de hardheidsclausule.

De wetgever heeft bepaald in welke gevallen een inspecteur fouten in belastingheffing nog kan oplossen. In beleid is de termijn hiervoor bewust beperkt tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.

Toepasbaarheid hardheidsclausule

De hardheidsclausule kan van toepassing zijn bij:

  • rijksbelastingen;
  • heffing van belastingrente;
  • revisierente bij belastingzaken;
  • bestuurlijke boetes bij overtredingen van belastingwetten.

De hardheidsclausule is opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 63).

Verzoek om toepassing hardheidsclausule

Wilt u een beroep doen op de hardheidsclausule? Stuur dan een verzoek naar:

Ministerie van Financiën
Corporate Dienst Vaktechniek
Team Brieven en Beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE  Den Haag

Afwijzing aanvraag toepassing hardheidsclausule

Ontvangt u een afwijzing op uw verzoek om toepassing van de hardheidsclausule? Dan kunt u daartegen geen bezwaar maken en niet in beroep gaan.