Wanneer kan ik een verzoek doen om toepassing van de hardheidsclausule bij belastingzaken?

U kunt een hardheidsclausuleverzoek doen als u vindt dat een belastingwet in uw situatie een onbedoeld gevolg heeft. Maar de hardheidsclausule kan alleen in speciale situaties een oplossing bieden. 

Toepasbaarheid hardheidsclausule

De hardheidsclausule kan van toepassing zijn bij:

  • rijksbelastingen;
  • heffing van belastingrente;
  • revisierente bij belastingzaken;
  • bestuurlijke boetes bij overtredingen van belastingwetten.

De hardheidsclausule geldt alleen als de wet een gevolg heeft dat niet bedoeld is. En dat de wetgever had kunnen voorkomen als die dit gevolg had voorspeld.

De hardheidsclausule is geen oplossing als een belastingwet door persoonlijke omstandigheden voor u slecht uitpakt.

Lees meer over de toepassing van de hardheidsclausule op de website van de Belastingdienst.