Cultuurbeleid voor 2021 en verder

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) denkt samen met de cultuursector na over het huidige cultuurbeleid. Functioneert het beleid, of is het toe aan een herziening? Hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uitziet?

Samen met de culturele sector en overheden

OCW onderzoekt of het huidige cultuurbeleid verbetering nodig heeft. Dit doet OCW samen met makers, instellingen en anderen die werkzaam zijn in de culturele sector. Maar ook samen met het IPO (het overleg van de provincies), de G9 (de 9 grootste gemeenten) en de VNG (de Vereniging Nederlandse Gemeenten). De Raad voor Cultuur is wettelijk adviseur van de regering. Deze raad adviseert bij de beleidsontwikkeling.

Onderweg naar cultuurbeleid 2021Het proces is ingedeeld in 4 fases.

Beeldverslag aftrap stedelijke en regionale profielen voor het cultuurbeleid vanaf 2021

Barbera Wolfensberger (Directeur-generaal Cultuur & Media): We hebben een hele goede aftrap gehad van de regio’s samen met het Rijk waarbij de minister de regio’s heeft uitgenodigd om een eigen cultuurprofiel op te stellen. Niet omdat dat één groot gezamenlijk beleid wordt, maar juist om te kijken waar nationaal beleid en regionaal beleid elkaar raken zodat we elkaar kunnen versterken. En dat is een heel nieuw proces, waarmee we samen naar de Raad voor Cultuur zullen gaan. En waar je dan aan moet denken, is de thema’s van de minister zoals internationalisatie, ruimte voor jonge makers, talentontwikkeling, vernieuwing, hoe die thema’s raken aan wat de regio zelf wil, want het is hun eigen profiel. En dan gaan we kijken hoe we elkaar kunnen versterken, en dat is ene ontzettend spannend proces want dat hebben we nooit eerder gedaan.

Ger Koopmans (Gedeputeerde Provincie Limburg): De mogelijkheden die nu geboden worden voor komende cultuurperiode vanaf 2021 zijn voor iedereen een kans om je eigen regio een plek te geven in het nationale beleid.

Ben de Reu (Gedeputeerde Provincie Zeeland): wat ik wel mooi vind is wat de minister nu gaat doen, en dat is nieuw, dat ze niet vanuit de Haagse ivoren toren zoals wij in de regio zeggen het beleid gaat bepalen. En dat ze zegt: ‘nee, ik wil nu een open proces met jullie samen om het cultuurbeleid in de regio, de stedelijke regio, van de grond te krijgen’.

Paul de Rook (Wethouder Groningen): Dus waar we het voor doen, dat zijn de kunstenaars, de instellingen en het publiek, dat we dat centraal blijven stellen.

Ger Koopmans (Gedeputeerde Provincie Limburg): De boodschap is helder: ga als regio aan de slag, maak op je eigen manier een profiel van je regio.

Ingrid van Engelshoven (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): Dit was echt een bijeenkomst waar je energie van krijgt. Want je ziet dat er in de regio heel veel energie zit om nieuw cultuurbeleid te maken en ik ga heel graag samen met ze aan de slag.

Contact met Cultuurbeleid 2021 en verder

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met het projectteam van Cultuurbeleid 2021 en verder. U bereikt het projectteam via cultuurbeleid2021@minocw.nl.