Cultuurbeleid voor 2021 en verder

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) denkt samen met de cultuursector na over het huidige cultuurbeleid. Functioneert het beleid, of is het toe aan een herziening? Hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uitziet?

Samen met de culturele sector en overheden

OCW onderzoekt of het huidige cultuurbeleid verbetering nodig heeft. Dit doet OCW samen met makers, instellingen en anderen die werkzaam zijn in de culturele sector. Maar ook samen met het IPO (het overleg van de provincies), de G9 (de 9 grootste gemeenten) en de VNG (de Vereniging Nederlandse Gemeenten). De Raad voor Cultuur is wettelijk adviseur van de regering. Deze raad adviseert bij de beleidsontwikkeling.

Onderweg naar cultuurbeleid 2021Het proces is ingedeeld in 4 fases.

Fase 1: het huidige cultuurbeleid onder de loep (afgerond)

Fase 2: de minister werkt visie uit (afgerond)

Fase 3: nieuw cultuurbeleid ontwikkelen

Fase 4: cultuurbeleid testen en uitvoeren

Contact met Cultuurbeleid 2021 en verder

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met het projectteam van Cultuurbeleid 2021 en verder. U bereikt het projectteam via cultuurbeleid2021@minocw.nl.