Besluit op een Woo-verzoek over ‘De Schilderkunst’ van Vermeer

Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de niet geslaagde onderhandelingen met de Oostenrijkse counterparts over ‘De Schilderkunst’ van Vermeer, dat door Oostenrijk niet wordt uitgeleend voor de naderende tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid Woo).

Woo-verzoek, inventarislijst en bijlagen ‘De Schilderkunst’ van Vermeer (PDF | 30 pagina's | 1,9 MB)