Documenten - Leerplicht

24 documenten over Leerplicht

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het schooljaar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2018

Hoe zit het met de leerplicht als mijn kind in Nederland woont en in België of Duitsland naar school gaat?

Woont u in Nederland en gaat uw naar school in België of Duitsland? Dan kunt u zich beroepen op vrijstelling van de leerplicht ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als mijn kind zonder diploma van school gaat?

Jongeren die voortijdig school verlaten krijgen hulp van een leerplichtambtenaar of een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

Vraag en antwoord

Thuiszitterspact

De ministeries OCW en VWS hebben een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de ...

Publicatie | 13-06-2016

Kamerbrief over cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de aantallen leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 niet naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-02-2016

Mag een school voor speciaal onderwijs mijn kind schorsen of van school sturen?

Scholen voor speciaal onderwijs mogen uw kind van school sturen. Uw kind kan ook geschorst worden.

Vraag en antwoord

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind van school sturen?

In bepaalde gevallen mag een school voor voortgezet onderwijs leerlingen van school sturen. Lees meer over hoe dat in z'n werk ...

Vraag en antwoord

Wie houdt toezicht op de leerplicht?

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.

Vraag en antwoord

Welke maatregelen zijn er tegen spijbelen in het onderwijs?

Wat kunt u doen tegen spijbelgedrag van uw kind? Wat kunnen de gevolgen van spijbelen zijn?

Vraag en antwoord

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Een startkwalificatie vergroot de kans op een baan. Leerlingen tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig en moeten een ...

Vraag en antwoord