Documenten - Leerplicht

37 documenten over Leerplicht

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Hoe zit het met de leerplicht als mijn kind in Nederland woont en in België of Duitsland naar school gaat?

Woont u in Nederland en gaat uw naar school in België of Duitsland? Dan kunt u zich beroepen op vrijstelling van de leerplicht ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als mijn kind zonder diploma van school gaat?

Jongeren die voortijdig school verlaten krijgen hulp van een leerplichtambtenaar of een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.

Vraag en antwoord

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Als uw kind vrijstelling van de leerplicht heeft, hoeft het niet naar de basisschool of het voortgezet onderwijs.

Vraag en antwoord

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. U bent dan strafbaar. Alleen in bijzondere gevallen kunt u ...

Vraag en antwoord

Beantwoording Kamervragen over de gemeente Utrecht en de Leerplichtwet

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bruins (CU) en Bisschop (SGP) over het bericht dat de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-12-2016

Leren van complexe thuiszittersproblematiek

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun ...

Rapport | 01-09-2016

Beantwoording vragen over het onderzoek '(W)elk kind heeft recht op onderwijs?'

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ypma (PvdA) over het onderzoek '(W')elk kind heeft recht op ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-06-2016

Thuiszitterspact

De ministeries OCW en VWS hebben een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de ...

Publicatie | 13-06-2016

Antwoord op Kamervragen over boete voor Leidse 'plasticjager'

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Straus (VVD) over een boete voor de Leidse 'plasticjager' voor ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-03-2016

Beantwoording Kamervragen over de zienswijze van de gemeente Rotterdam inzake leerplicht

Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Bruins (ChristenUnie) over de zienswijze en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-02-2016