Aan welke eisen moet een (nieuwe) omroepvereniging voldoen?

Het Nederlandse publieke omroepbestel is een open bestel. Dit betekent dat iedereen een omroepvereniging kan oprichten en een erkenning kan aanvragen. De omroepvereniging moet dan wel aan eisen voldoen. Zo moet de omroep genoeg leden hebben en financieel gezond zijn. 

Eisen omroepvereniging

De Mediawet stelt een aantal eisen aan een omroepvereniging. Alleen als de omroep aan deze eisen voldoet, krijgt het een erkenning en zendtijd op de publieke omroep. De omroepvereniging moet:

  • een godsdienstige, maatschappelijke of geestelijke stroming vertegenwoordigen;
  • financieel gezond zijn en geen negatieve reserve hebben;
  • minimaal 150.000 betalende leden hebben (om erkenning en zendtijd te krijgen);
  • leden de mogelijkheid geven om mee te praten over programma’s en andere activiteiten van de omroepvereniging; en
  • de leden van een omroepvereniging moeten minimaal 16 jaar zijn en in Nederland wonen. Een lid moet minimaal € 5,72 lidmaatschap per jaar betalen.

Nieuwe omroepverenigingen (aspirant-omroepen) kunnen een voorlopige erkenning krijgen. Met die erkenning mag u programma’s uitzenden op de publieke omroep. Voor een voorlopige erkenning moet de aspirant omroep:

  • minimaal 50.000 betalende leden hebben; en
  • zich onderscheiden van de andere omroepen. Bijvoorbeeld door andersoortige programma’s te maken of zich te richten op andere doelgroepen. Zo voegt de omroep iets toe aan de bestaande programmering.

Commissariaat voor de Media houdt toezicht

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) controleert of omroepen bij de aanvraag van een erkenning aan de voorwaarden voldoen. Het Commissariaat houdt verder de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de onafhankelijkheid van de omroepen in de gaten. Ook let het Commissariaat er op dat omroepen zich houden aan de Mediawet.