Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Krul over toepassing van bereikbaarheidsnormen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Krul over toepassing van bereikbaarheidsnormen (PDF | 1 pagina | 99 kB)