Samenwerken voor verkeersveiligheid in Europa

Moderne auto’s hebben steeds meer sensoren die de omstandigheden op de weg registreren. Door het delen van gegevens over verkeersveiligheid, zoals over gladheid of een pechgeval op de vluchtstrook, wordt het veiliger op de weg. EU-lidstaten, autofabrikanten en aanbieders van informatiediensten werken samen om die gegevens beschikbaar te maken. 

Nederland fungeert als ‘aanjager’ op dit gebied. In juni 2019 tekende een aantal autofabrikanten, lidstaten (Duitsland, Finland, Spanje, Luxemburg en Nederland) en service providers in Eindhoven een overeenkomst. De ondertekenaars beloven dat ze hun ‘eigen’ data over veiligheid willen delen. 

Dat betekent dat miljoenen automobilisten in Europa betere informatie krijgen over omstandigheden op de weg. In hun ‘connected cars’ (auto’s verbonden met internet en hun omgeving) krijgen automobilisten bijna realtime informatie over gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld ‘Let op, het kan hier glad zijn’. Ze kunnen hun rijgedrag dan aanpassen.

Betere doorstroming en minder ongevallen

Het doel is om de doorstroming te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen. Het aantal verkeersslachtoffers in Europa ligt nu op 25.000 per jaar. 

Moderne auto’s zijn al langer ‘connected’. Tot voor kort hielden de fabrikanten de data uit die auto’s voor zichzelf. Een aantal autofabrikanten en service providers willen hun data delen. De verwachting is dat bedrijven en meer EU-staten zich bij dit initiatief gaan aansluiten. Samenwerking tussen marktpartijen en EU-lidstaten vraagt goed overleg. In elk land moeten dezelfde afspraken en communicatietechnieken gelden. Marktpartijen willen investeren in nieuwe technieken als zij die innovaties in meerdere landen kunnen gebruiken. 

Meer testmogelijkheden door Experimenteerwet

De Experimenteerwet zelfrijdende auto’s maakt het mogelijk dat autofabrikanten tests doen met zelfrijdend vervoer op de openbare weg. Dit mocht al sinds 2015, maar toen moest er nog wel een bestuurder in de auto zitten. Sinds 1 juli 2019 is het mogelijk om de zelfrijdende auto's te testen met een bestuurder op afstand.