Verkeersinformatie verzamelen en beschikbaar maken

Actuele informatie over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, maximumsnelheden en beschikbare parkeerplekken draagt bij aan een betere doorstroming.

Bij het verzamelen en beschikbaar maken van deze informatie ligt een belangrijke taak voor regionale overheden. Met de data kunnen bijvoorbeeld apps met gerichte rijadviezen worden ontwikkeld.

Veiliger verkeer door goede informatie

Het verkeer wordt veiliger als weggebruikers goede informatie krijgen. Er zijn bijvoorbeeld al apps die de maximumsnelheid aangeven en het boetebedrag als een bestuurder te hard rijdt. Ook waarschuwen informatiediensten voor onverwachte situaties, zoals ongelukken of files verderop de route. Als bestuurders op tijd weten wat er aan de hand is, kunnen ze sneller en veiliger handelen. Door gegevens over schoolzones en schooltijden te verzamelen en beschikbaar te maken, kunnen apps bestuurders ook waarschuwen voor overstekende kinderen. Zo worden ook de meest kwetsbare verkeersdeelnemers beschermd.

Overheid beheert data

De overheid verricht nu en in de komende jaren grote inspanningen om de publieke data op orde te krijgen. Dat betekent dat de data klopt, volledig is en overal op dezelfde manier wordt aangeleverd. Het beheren van data is één van de kerntaken van de overheid. Ook is het belangrijk dat de data op een veilige manier wordt gedeeld en dat iedereen zich houdt aan de afspraken over privacy en security

Privacy van weggebruikers

Weggebruikers verzenden in toenemende mate ook zelf data. Bijvoorbeeld als bestuurders gebruik maken van apps met rijtaakondersteuning. Om een goed advies te geven, moet de app weten waar de bestuurder is en welke kant hij op gaat. Gebruikers van deze diensten moeten kunnen vertrouwen op zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens. In het privacystatement van de dienstverlener staat welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laat periodiek onderzoeken of alle partijen volgens de afspraak handelen. 

Security van verkeersadviezen

Verkeersadviezen moeten juist, actueel, volledig en betrouwbaar zijn, zodat de aangeboden informatie veilig kan worden gebruikt. Data mogen nooit in verkeerde handen komen of door derden worden gemanipuleerd. Gebruikers moeten er zeker van zijn dat alle informatie die zij ontvangen veilig, vertrouwd en volledig is. 

Voor de bescherming van systemen en de uitwisseling van gegevens gelden daarom strenge eisen. Regelmatig voert de overheid audits uit op ieders informatiebeveiliging en de handhaving van securitystandaarden (ISO27001).