Documenten - Onderwijs en internationalisering

61 documenten over Onderwijs en internationalisering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over internationale studenten en studies met een numerus fixus

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de juridische (on)mogelijkheden om internationale studenten te weren ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-11-2016

Rapport Internationaal Onderwijs in Nederland

Rapport | 28-10-2016

Koersvast

Aanbevelingen van de Commissie Breimer over de verdere versterking van de bèta-disciplines natuur- en scheikunde.

Rapport | 30-06-2016

Monitorverslag 2014-2015 - Regeling regionaal investeringsfonds mbo

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidieregeling van het ministerie van OCW die loopt van 2014 tot en met 2021. ...

Rapport | 30-06-2016

Voortgangsrapportage lopende acties Techniekpact

Publicatie | 30-06-2016

Evaluatie implementatie Wetenschap en Techniek PO en VO 2012-2015

Evaluatie over implementatie Wetenschap en Techniek in primair onderwijs en voortgezet onderwijs over de periode 2012 tot en met ...

Rapport | 30-06-2016

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd, ...

Rapport | 30-06-2016

Aanbieding advies 'Internationaliseren met ambitie'

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies 'Internationaliseren met ambitie' van de Onderwijsraad. De Eerste ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2016

Monitor Facts & Figures Bètatechniek 2016

Deze monitor Techniekpact 2016 geeft inzicht in de ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Rapport | 01-06-2016

Internationaliseren met ambitie

Advies van de Onderwijsraad over de vraag wat de ambitie met internationalisering voor het basisonderwijs, het voortgezet ...

Rapport | 31-05-2016