Financiële regelingen voor scholen

Scholen kunnen geld krijgen voor onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne en andere nieuwkomers (nieuwkomersbekostiging).

Nieuwkomersbekostiging

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die les geven aan Oekraïense vluchtelingen kunnen geld krijgen voor onderwijs aan nieuwkomers (nieuwkomersbekostiging).

Een basisschool kan ongeveer € 11.000 per jaar aanvragen. Een school in het voortgezet onderwijs ongeveer € 12.300 per jaar.

Po en vo-scholen kunnen - net als voor andere nieuwkomers - een aanvraag indienen bij DUO voor nieuwkomersbekostiging.

Subsidie expertisedeling nieuwkomers

De subsidie expertisedeling nieuwkomers is voor nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen om expertise te delen met reguliere scholen over onderwijs aan nieuwkomers.

Schoolbesturen die subsidie expertisedeling hebben aangevraagd, hebben tot 31 december 2023 om activiteiten af te ronden waarvoor de subsidie is aangevraagd. Daarna kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Neem bij vragen contact op met Dienst Uitvoering Subsidies.