Geen overheidsopdracht aan Russische partijen

Overheden mogen vanaf 10 oktober 2022 geen nieuwe opdrachten meer gunnen aan Russische partijen. Ook moeten ze lopende contracten voor die datum beëindigen. Dit is het gevolg van sancties tegen Rusland die de landen van de Europese Unie met elkaar hebben afgesproken.

SEFE (Securing Energy for Europe) is op 12 november 2022 door de Duitse overheid genationaliseerd. Dit betekent dat het gemeenten is toegestaan om een contract met SEFE te behouden. Of een nieuw contract aan te vragen. Het is niet meer nodig om hiervoor een ontheffing aan te vragen. Er zijn verschillende partijen die hun contract al hebben opgezegd om aan de sancties te voldoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bespreekt een tegemoetkoming met deze partijen voor de extra kosten die zij hierdoor hebben gehad.

Vijfde sanctiepakket tegen Rusland

De landen van de Europese Unie hebben in het 5e sanctiepakket in april afgesproken dat Russische partijen niet langer in aanmerking mogen komen voor overheidsopdrachten binnen de EU. Dat betekent dat organisaties die onder de aanbestedingswetgeving vallen, zoals de Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen, geen nieuwe opdrachten meer mogen gunnen aan Russische partijen. Bestaande opdrachten moeten daarnaast voor 10 oktober 2022 worden beëindigd. Meer informatie voor aanbestedende diensten over de sancties tegen Rusland is te vinden op de website van het expertisecentrum aanbesteden PIANOo.

Ontheffingsmogelijkheid

Alleen in heel bijzondere gevallen kunnen aanbestedende diensten ontheffing krijgen van deze sanctieregels. Dit geldt bijvoorbeeld voor producten of diensten die strikt noodzakelijk zijn en alleen door Russische partijen geleverd kunnen worden. Het expertisecentrum PIANOo en RVO geven meer informatie over de mogelijkheid om ontheffing te krijgen. Het kabinet is terughoudend met het verlenen van deze ontheffingen omdat uitzonderingen ten koste gaan van de effectiviteit van de sancties.