Hoe vraag ik schadevergoeding aan voor geluidsoverlast van de HSL-Zuid?

Heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan kunt u misschien schadevergoeding krijgen. Tot 1 januari 2021 kunt u een verzoek indienen.

Wie komt in aanmerking voor schadevergoeding

U komt alleen in aanmerking voor schadevergoeding als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag niet is verjaard zoals bedoeld in artikel 6.1, vierde lid Wro. Uw aanvraag is verjaard als u:
  • voor het eerst een schadevergoeding indient; én
  • het geluid onder de toegestane waarde voor geluidsoverlast van 57 decibel is gebleven.
 • U kocht uw woning of bedrijf:
  • vóór 23 mei 1996; of
  • op of na 23 mei 1996 en het treinverkeer van de HSL-Zuid is boven de 57 decibel uitgekomen.

Verzoek schadevergoeding indienen

U stuurt een brief aan het Schadevergoedingsschap. In deze brief vraagt u om een schadevergoeding. Vermeld in de brief:

 • uw naam en adres (als de verzoeker);
 • datum;
 • waardoor u schade heeft geleden;
 • wat de schade is en hoe groot die is.

Voeg zo mogelijk gegevens en papieren toe die nodig zijn voor het nemen van de beslissing, waaronder een kopie van de notariële akte/eigendomsbewijs.

Adres Schadevergoedingsschap

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Boompjes 200
3011 XB Rotterdam

Wilt u een toelichting of meer informatie? Bel dan (030) 271 12 93. U kunt ook mailen naar schadeschap.hsl@outlook.com.

Verzoek indienen kan tot 1 januari 2021

Indienen van een verzoek kan tot 1 januari 2021. Dan loopt de gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 af. Tenzij er een besluit tot verlenging wordt genomen.

Behandeling van uw verzoek

Na het indienen van uw verzoek krijgt u van het Schadevergoedingsschap een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook hoe het Schadevergoedingsschap uw verzoek in behandeling neemt ter voorbereiding op de beslissing op uw verzoek.

Als het verzoek aan de voorwaarden voldoet, dan wordt uw verzoek voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie kan beslissen een hoorzitting te organiseren, waarbij u uw verzoek mondeling kunt toelichten. Daarna brengt de commissie een definitief advies uit.

Aan de hand van het advies, neemt het Algemeen bestuur van het Schap een beslissing op uw verzoek. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing en indien nodig in beroep gaan.

Lees meer over de procedure in de Nadeelcompensatieverordening HSL-Zuid, A16 en A4.

Wanneer u een nadere toelichting wilt, kunt u contact opnemen met het Schadevergoedingsschap: 030 – 271 12 93.