Waar kan ik een klacht indienen over het openbaar vervoer (ov)?

U kunt een klacht over het openbaar vervoer indienen bij het vervoerbedrijf waarmee u reisde. Vindt u dat uw klacht niet goed wordt opgelost of krijgt u geen antwoord? Dan kunt u de OV ombudsman inschakelen. Deze onafhankelijke organisatie helpt reizigers met klachten over het openbaar vervoer.

Klacht indienen bij vervoerbedrijf

Een klacht over een vervoerder kunt u indienen bij het vervoerbedrijf. Hoe u dit doet, kunt u daar navragen. Veel vervoerders vermelden de klachtenprocedure op hun website.

Klacht indienen over trillingen door treinen

Soms veroorzaken rijdende treinen trillingen die voelbaar zijn langs het spoor. Ook werkzaamheden aan het spoor of station kunnen trillingen veroorzaken. Voor klachten over hinder en/of schade van spoortrillingen kunt u contact opnemen met ProRail Publiekscontacten.

Hulp bij indienen klacht voor mensen met beperking

Bent u doof, blind of slecht ter been? En vindt u dat de vervoerder u discrimineert? Bijvoorbeeld omdat het openbaar vervoer geen of onvoldoende voorzieningen voor u heeft? Neem dan contact op met een antidiscriminatiebureau in uw regio. Medewerkers van het bureau tegen discriminatie kunnen u helpen bij het indienen van een klacht. En gesprekken voeren met de vervoerder.

Ontevreden over afhandeling klacht?

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door het vervoerbedrijf? Of over de inhoud van het antwoord? Dan kunt u de OV ombudsman of de Geschillencommissie inschakelen.

OV ombudsman inschakelen

De OV ombudsman maakt duidelijk welke stappen u als reiziger verder kunt nemen. In sommige gevallen kan de OV ombudsman voor u bemiddelen. De OV ombudsman houdt klachten in de gaten en kijkt of dezelfde klachten vaker voorkomen. En geeft adviezen aan vervoerders en overheden.

Op de site van de OV ombudsman kunt u een klachtenformulier invullen over uw klacht.

Geschillencommissie inschakelen

De Commissie OV van de Geschillencommissie behandelt klachten en geschillen tussen consumenten en een specifiek vervoerbedrijf. Een geschil voorleggen bij de commissie kost u geld. Stelt de commissie u in het gelijk, dan kunt u uw geld terugkrijgen. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend.