Waar kan ik een klacht indienen over het openbaar vervoer (ov)?

U kunt een klacht over het openbaar vervoer indienen bij het vervoerbedrijf waarmee u reisde. Vindt u dat uw klacht niet goed wordt opgelost of krijgt u geen antwoord? Dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Of u kunt de Geschillencommissie Openbaar Vervoer inschakelen. 

Klacht indienen bij vervoerbedrijf

Een klacht over een vervoerder kunt u indienen bij het vervoerbedrijf. Hoe u dit doet, kunt u daar navragen. Veel vervoerders vermelden de klachtenprocedure op hun website.

Klacht indienen over trillingen door treinen

Soms veroorzaken rijdende treinen trillingen die voelbaar zijn langs het spoor. Ook werkzaamheden aan het spoor of station kunnen trillingen veroorzaken. Voor klachten over hinder en/of schade van spoortrillingen kunt u contact opnemen met ProRail Publiekscontacten.

Hulp bij indienen klacht voor mensen met beperking

Bent u doof, blind of slecht ter been? En vindt u dat de vervoerder u discrimineert? Bijvoorbeeld omdat het openbaar vervoer geen of onvoldoende voorzieningen voor u heeft? Neem dan contact op met een antidiscriminatiebureau in uw regio. Medewerkers van het bureau tegen discriminatie kunnen u helpen bij het indienen van een klacht. En gesprekken voeren met de vervoerder.

Ontevreden over afhandeling klacht?

Komt u er niet uit met het vervoersbedrijf? Of heeft u geen antwoord gehad binnen 4 weken? Dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Het klachtenloket adviseert u over welke stappen u het best kunt zetten. En kan eventueel voor u bemiddelen.

Klacht voorleggen bij Geschillencommissie Openbaar Vervoer

Kan het Klachtenloket de klacht niet oplossen? Dan kunt u uw klacht voorleggen bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Dat betekent dat iedereen zich aan de uitspraak moet houden. Een geschil voorleggen bij de commissie kost u geld. Stelt de commissie u in het gelijk dan kunt u uw geld terugkrijgen.