Derdelanders: rechten tijdelijke bescherming tot uitspraak Raad van State

Als derdelander met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne mag u gebruik blijven maken van de rechten van de Richtlijn tijdelijke bescherming tot aan de uitspraak van de hoogste rechter (Raad van State). U mag voorlopig in Nederland in de opvang blijven. En bijvoorbeeld blijven werken.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de tijdelijke bescherming voor derdelanders te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet in een hoger beroep. Het gaat om een richtinggevende uitspraak over de vraag of de tijdelijke bescherming voor deze groep mag stoppen. De Raad van State is de hoogste administratieve rechter in Nederland. Een richtinggevende uitspraak is een uitspraak die andere rechters bijna altijd volgen. 

Dit betekent dat u als derdelander in elk geval tot die tijd in Nederland mag blijven. U houdt recht op bijvoorbeeld opvang en leefgeld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft u een brief gestuurd met informatie over de bevriezing. Met deze brief en uw pasje (O-document) kunt u aantonen dat u langer in Nederland mag blijven. En dat u gebruik mag blijven maken van de rechten verbonden aan de tijdelijke bescherming. 

Ook derdelanders die niet in beroep zijn gegaan tegen beëindiging van hun tijdelijke bescherming hebben tijdelijke bescherming tot de uitspraak van de Raad van State. Door de bevriezing hoeft u de rechtbank niet te vragen om een voorlopige voorziening.

Als u het niet eens bent met het besluit van de IND om uw tijdelijke bescherming te beëindigen, is het van belang dat u binnen 4 weken na de datum van dit besluit hiertegen in beroep gaat.

Uw rechten als derdelander tot uitspraak Raad van State

Als derdelander heeft u tot de uitspraak van de Raad van State:

 • recht op opvang;
  Als u uit de gemeentelijke opvang bent verhuisd naar de opvang van het COA, dan blijft u in principe in de COA-opvang. Bij vragen hierover kunt u terecht bij de COA-collega’s op uw locatie.
 • recht op leefgeld;
 • recht om te werken;
 • recht op medische zorg.

Derdelanders bij gasthuishouden: u telt niet mee als kostwinner

Als u bij een gasthuishouden woont, heeft dat geen gevolgen voor toeslagen of belastingen van het gasthuishouden zolang u gebruik mag maken van de rechten van de Richtlijn tijdelijke bescherming.

Mogelijk ziet uw gasthuishouden in september 2023 op hun persoonlijke webpagina Mijn toeslagen bij de Belastingdienst een lagere toeslag. Maar de Belastingdienst herstelt dit zo snel mogelijk.

Gevolgen voor uw asielvraag

 • Uw aanvraag voor asiel ligt stil
  Als u ervoor gekozen heeft om de asielprocedure door te zetten, dan ligt uw aanvraag stil tot de uitspraak van de Raad van State. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt tot dat moment uw asielaanvraag niet.
 • Geen asiel gekregen: u mag tijdelijk blijven
  Als uw asielaanvraag is afgewezen, dan mag u in Nederland blijven omdat door de bevriezing u gebruik mag blijven maken van de rechten verbonden aan  de tijdelijke bescherming tot de richtinggevende uitspraak van de Raad van State.

Gevolgen voor uw aanvraag verblijfsvergunning voor studie of werk

 • Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning loopt door
  Als u een verblijfsvergunning voor studie of werk heeft aangevraagd, dan loopt die aanvraag gewoon door. U krijgt bericht van de IND over uw aanvraag.

Gevolgen als u (bijna) bent vertrokken uit Nederland

Als u uit Nederland bent vertrokken met geld en extra ondersteuning van de overheid, dan heeft u geen tijdelijke bescherming meer. Met uw vertrek heeft u er voor gekozen om af te zien van dit recht op tijdelijke bescherming. De bevriezingsmaatregel geldt dan ook niet voor u.

Heeft u zich aangemeld voor vrijwillig vertrek maar wilt u hier nu van afzien? Dat kan. U kunt zich op een later moment alsnog aanmelden voor vrijwillig vertrek. De terugkeerondersteuning van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) geldt totdat de Raad van State een definitieve uitspraak heeft gedaan over het verblijfsrecht van derdelanders met de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

Meer informatie: