Rechten derdelanders Oekraïne na stoppen tijdelijke bescherming

Als vluchteling met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelander) heeft u sinds 4 maart 2024 geen tijdelijke bescherming onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) meer in Nederland.

This information in English: Rights of third-country nationals from Ukraine after temporary protection ends

Wat betekent dit voor derdelanders?

Er zijn 4 mogelijkheden:

1. U moet vertrekken

Uw situatie:

 • U heeft geen asielprocedure lopen.
 • U heeft geen verblijfsvergunning om te werken of te studeren in Nederland.
 • U heeft geen bericht van de rechter dat u in Nederland mag blijven tot er een uitspraak is in uw beroepszaak.
 • U heeft zich niet aangemeld voor vrijwillig vertrek bij Dienst Terugkeer & Vertrek voor 4 maart 2024.

Voor u geldt:

 • U verlaat de opvanglocatie van de gemeente of het gastgezin uiterlijk 2 april 2024 en vertrekt naar uw land van herkomst.
 • U kunt ondersteuning krijgen bij uw vertrek bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM biedt hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne via de website of telefoonnummer 088 746 4466.

Hoe gaat het verder?

2. U heeft een asielprocedure lopen

Uw situatie:

 • U heeft een asielprocedure lopen.

Voor u geldt:

 • Als u in een opvang van de gemeente zit, verhuist u naar een opvanglocatie van het COA (zodra hier plek is). 
 • Als u bij een gastgezin woont, mag u daar blijven, mits het gastgezin hier toestemming voor geeft.
 • U krijgt in de gemeentelijke opvang eet- en leefgeld van de gemeente. Als u verhuist naar een COA-locatie, krijgt u verstrekkingen van het COA
 • Als asielzoeker mag u werken, als uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvraagt bij het UWV
 • Als asielzoeker mag u blijven studeren aan een hogeschool of universiteit als u zich daar vóór 4 maart 2024 heeft ingeschreven.
 • Uw minderjarige kinderen mogen naar school blijven gaan. Mogelijk moeten ze naar een andere school als u verhuist naar een COA-locatie in een andere gemeente.
 • Als asielzoeker blijft u verzekerd voor medische zorg. Dit regelt het COA. Welke zorg u vergoed krijgt als asielzoeker staat op de website RMasielzoekers.nl. Verhuist u naar een COA-locatie, dan kunt u naar de huisarts van de COA-locatie. Woont u bij een gastgezin, dan kunt u bij uw huidige huisarts blijven.

Hoe gaat het verder?

3. U heeft een verblijfsvergunning voor studie of werk ontvangen of aangevraagd

Uw situatie: 

 • U heeft voor 4 maart 2024 een vergunning voor regulier verblijf, bijvoorbeeld voor studie of werk, aangevraagd.  

Voor u geldt: 

 • U mag voorlopig in Nederland blijven.
 • U heeft geen recht meer op opvang. U moet zelf woonruimte regelen. 
 • U krijgt geen leefgeld meer. 
 • U moet zelf uw medische zorg betalen.
 • U mag gedurende de aanvraag van een regulier verblijf niet werken.

Hoe gaat het verder?

4. Van de rechter mag u blijven tot uitspraak in uw beroepszaak

Uw situatie:

 • U heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de overheid om uw tijdelijke bescherming te stoppen.
 • De rechter heeft u laten weten dat u tijdelijke bescherming heeft totdat er een uitspraak is in beroep (u heeft een zogenoemde voorlopige voorziening).

Voor u geldt:

 • U mag in de gemeentelijke opvang of bij uw gastgezin blijven. Dat kunt u aantonen met de brief van de rechter (de voorlopige voorziening).
 • U mag blijven werken.
 • U houdt tijdelijke bescherming in Nederland tot de rechtbank uitspraak doet over uw beroepszaak.
 • Wat uw overige rechten zijn en hoe lang deze gelden, hangt af van wat er in de brief van de rechter staat.
 • Wanneer de vertrektermijn van 28 dagen begint, hangt ook af van wat er in de brief van de rechter staat.

Om welke derdelanders het gaat

Géén tijdelijke bescherming meer na 4 maart 2024 

 • Derdelanders met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning.

Wél tijdelijke bescherming voor

 • Derdelanders (en hun gezinsleden) met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning;
 • Derdelanders (en hun gezinsleden) met een verblijfsvergunning die nationale of internationale bescherming biedt;
 • Derdelanders met een gezinslid dat in Nederland onder de Regeling tijdelijke bescherming valt.

Twijfelt u of u na 4 maart 2024 nog tijdelijke bescherming krijgt, neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Of bel de IND op 088-0430430 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).