Hoe kan ik mijn mening geven over de politiek?

U kunt op verschillende manieren uw mening geven over de politiek. Door te stemmen, bepaalt u mede wie Nederland bestuurt en hoe. Maar ook na de verkiezingen kunt u invloed op de politiek uitoefenen of uw mening erover geven. Zo kunt u bijvoorbeeld een brief sturen aan een Kamerlid, of een petitie aanbieden.

Contact met Tweede Kamerleden

U kunt Kamerleden, Kamercommissies en fracties bellen of schrijven. Het kan zijn dat u meer Kamerleden wilt benaderen over hetzelfde onderwerp. Dan kunt u het beste contact opnemen met een commissie of fractie van de Tweede Kamer. 

Petitie aanbieden

Als de Kamer wilt oproepen om actie te ondernemen, kunt u een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer of een petitie aanbieden aan de Eerste Kamer. Een petitie kan gaan over plannen van de regering waar u het niet mee eens bent. Een petitie kan ook gaan over een onderwerp waar volgens u te weinig aandacht voor is in de Tweede of Eerste Kamer.

In de petitie schrijft u:

  • waar u het niet mee eens bent;
  • wat u wilt bereiken;
  • en wie de petitie hebben gemaakt.

Vaak biedt een groep mensen, een vereniging of organisatie een petitie aan. En vaak verzamelen ze handtekeningen van mensen die het met de petitie eens zijn om te laten zien dat er veel steun voor is. Maar dit hoeft niet: het maakt niet uit hoeveel mensen uw petitie ondertekenen.

U kunt uw petitie via petities@tweedekamer.nl indienen bij de Tweede Kamer of bij een van de commissies van de Eerste Kamer.

Burgerinitiatief starten

Met een burgerinitiatief zet u een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld:

  • het milieu, onderwijs of openbaar vervoer te verbeteren;
  • een verbod in te voeren;
  • of juist een verbod af te schaffen.

Het burgerinitiatief moet gaan over een onderwerp gaan waar de Tweede Kamer over beslist. Het mag niet gaan over de Grondwet, belastingen of begrotingswetten.

Verzoekschrift indienen

Heeft u een persoonlijk probleem? En vindt u dat dit komt doordat de overheid een verkeerde beslissing heeft genomen? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Tweede Kamer. 

Een verzoekschrift moet gaan over een fout van de Rijksoverheid, niet van bijvoorbeeld de gemeente of provincie.

U kunt pas een verzoekschrift indienen als u al een klacht heeft ingediend bij de overheidsinstantie waar het om gaat. Als u bijvoorbeeld een probleem heeft met een WW-uitkering, dient u eerst een klacht in bij UWV.

U kunt geen verzoekschrift indienen over een beslissing van de rechter waar u het niet mee eens bent.