Hoe kan ik mijn mening geven over de politiek?

U kunt op verschillende manieren uw mening geven over de politiek. Door te stemmen, bepaalt u mede wie Nederland bestuurt en hoe. Maar ook na de verkiezingen kunt u invloed op de politiek uitoefenen of uw mening erover geven. Zo kunt u bijvoorbeeld een brief sturen aan een Kamerlid, of een petitie aanbieden.

Contact met Kamerleden

U kunt Kamerleden, Kamercommissies en fracties bellen of schrijven. Het kan zijn dat u meer Kamerleden wilt benaderen over hetzelfde onderwerp. Dan kunt u het beste contact opnemen met een commissie of fractie van de Tweede Kamer. 

Petitie aanbieden

Een petitie is een politiek verzoekschrift, waarmee u kritiek uit op het beleid. Vaak wordt een petitie namens een groep mensen aangeboden na een landelijke actie.

In uw petitie staat:

  • met welk beleid of welke regel u het oneens bent;
  • wat u met de petitie wilt bereiken;
  • wie de organisatoren zijn.

Als u een petitie aan de Kamer wilt aanbieden, moet u dat schriftelijk aanvragen. De Kamer meldt op de lijst van ingekomen stukken de aanbieding van een petitie in de eerstvolgende vergadering. U richt uw landelijke petitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Wil u een petitie aan een commissie(voorzitter) aanbieden? Dan richt u de brief aan de griffier van de betreffende commissie.

Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief zet u een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld:

  • het milieu, onderwijs of openbaar vervoer te verbeteren;
  • een regel eenvoudiger te maken;
  • een regel af te schaffen.

Verzoekschrift verkeerde beslissing Rijksoverheid

Vindt u dat de overheid een verkeerde beslissing heeft genomen over een individuele kwestie? Vindt u dat u onzorgvuldig of onjuist bent behandeld door de Rijksoverheid? Dan kunt u een klacht indienen. U doet dit bij de commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer. Het moet gaan om een individuele kwestie, waartegen geen bezwaarschriftprocedure en/of beroep bij de rechter mogelijk is. U kunt bij de Kamer niet in beroep gaan tegen een beslissing van de rechter.