Documenten - Passend onderwijs

282 documenten over Passend onderwijs

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Cijferbijlage leerplichttelling schooljaar 2015-2016

Publicatie | 06-12-2016

Overzicht inzet financiële middelen per samenwerkingsverband

Publicatie | 06-12-2016

Kamerbrief over 10e voortgangsrapportage passend onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de 10e Voortgangsrapportage passend onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-12-2016

Monitor Ondersteuningsaanbod

Rapport over het ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal ...

Rapport | 06-12-2016

Op weg naar nieuw beleid lwoo

Voortgangsonderzoek naar opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Rapport | 06-12-2016

Passend onderwijs en de lerarenopleidingen

Thematische casestudy naar de wijze waarop lerarenopleidingen hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs

Rapport | 06-12-2016

Loopbanen van zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, van voor de invoering van Passend Onderwijs

Rapport | 06-12-2016

Factsheet 1 - Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs

Rapport over aantal leerlingen in speciaal en regulier onderwijs en leerlingstromen tussen speciaal en regulier onderwijs.

Rapport | 06-12-2016

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Praktijkscholen vrezen toeloop van ander soort leerlingen’

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ypma (PvdA) over het bericht ‘Praktijkscholen vrezen toeloop ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-12-2016

Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving

Rapport over de vraag welke onderdelen in de opzet en inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving realisering van de ...

Rapport | 01-12-2016