Documenten - Passend onderwijs

244 documenten over Passend onderwijs

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over scholen die ouders onder druk zetten om hun kind ADHD-medicatie te geven

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de leden Van der Burg en Straus (beiden VVD) over scholen die ouders onder ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-04-2016

Antwoord op Kamervragen over verplichte ouderbijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafden

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de verplichte ouderbijdrage voor onderwijs ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-04-2016

Hoe komt mijn school in aanmerking voor het predicaat Excellente School?

Alle scholen kunnen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School. Een jury bepaalt welke scholen dit predicaat krijgen.

Vraag en antwoord

Advies Raad van State over invoeren vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders

Advies van de Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 11-04-2016

Nader rapport over invoeren vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de ...

Kamerstuk: Nader rapport | 11-04-2016

Wetsvoorstel over invoeren vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders

Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 11-04-2016

Uitstelbrief over diagnose en behandeling van dyscalculie

Uitstelbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) over beantwoording van de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over diagnose en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2016

Bekostiging lichte ondersteuning VO vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ingepast in passend onderwijs. ...

Brochure | 01-04-2016

Leerlingenvervoer in Nederland - Vervolgmeting 2015

Resultaten van een periodiek onderzoek naar de aard en omvang van het leerlingenvervoer in Nederland.

Rapport | 01-04-2016

Antwoord op Kamervragen over weigeren leerlingen vanwege passend onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het weigeren van leerlingen bij een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2016