Documenten - Passend onderwijs

254 documenten over Passend onderwijs

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

9e voortgangsrapportage passend onderwijs

Dit rapport gaat in op de recente ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Rapport | 22-06-2016

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 1: Beginsituatie en vooruitblik

Informatie over de opzet van het meerjarige evaluatieprogramma passend onderwijs.

Rapport | 22-06-2016

Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en praktijkonderwijs

Resultaten van een onderzoek naar de verdeling van de ondersteuningsmiddelen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en ...

Rapport | 22-06-2016

Kamerbrief over de ontwikkelingen schoolgewichten gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen schoolgewichten gemeentelijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2016

Aanbieding 9e voortgangsrapportage passend onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken na de invoering van passend onderwijs en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2016

Thuiszitterspact

De ministeries OCW en VWS hebben een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de ...

Publicatie | 13-06-2016

Antwoord op Kamervragen over toegang leerlingen met een beperking tot REA topklas

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de toegang van leerlingen met een beperking uit ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-05-2016

Antwoord op Kamervragen over sluiting Expertisecentrum Onderwijs Noord-Kennemerland

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de sluiting van het Expertisecentrum ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-05-2016

Uitstelbrief over onderwijs aan asielzoekerskinderen en ontwikkeling schoolgewichten

Staatssecretaris Dekker (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat hij de informatie over de argumenten voor centraal taalonderwijs aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2016

Beantwoording Kamervragen over druk school om kinderen te medicaliseren tegen ADHD

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Siderius en Leijten (beiden SP) over ouders die zich door ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-04-2016