Welke extra begeleiding krijgen leerlingen op het vmbo, de havo of het vwo?

Leerlingen op het vmbo, havo of vwo kunnen extra begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld leerwegondersteunend onderwijs (alleen in vmbo) of hulp bij huiswerk. Welke begeleiding een school geeft, staat in het ondersteuningsprofiel. U vindt dit profiel in de schoolgids.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben om een diploma te halen. Bijvoorbeeld met bijles. 

Hulp op het vmbo

Als blijkt dat uw kind een leerprobleem heeft, kan een school bijvoorbeeld: 

  • uw kind begeleiden bij het ordenen van zijn agenda;
  • uw kind begeleiden bij zijn huiswerk;
  • boeken en examens aanbieden in extra grote letters.

Praktijkonderwijs (pro)

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op het vinden van een baan. Praktijkonderwijs is voor leerlingen die beter leren in de praktijk dan van theorie.

Naar het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kinderen die veel of specialistische begeleiding nodig hebben kunnen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Bijvoorbeeld kinderen met een (ernstige) lichamelijke of verstandelijke beperking.