Welke extra begeleiding krijgen leerlingen op het vmbo, de havo of het vwo?

Leerlingen op het vmbo, havo of vwo kunnen extra begeleiding krijgen op school. Bijvoorbeeld leerwegondersteunend onderwijs (alleen in vmbo) of hulp bij huiswerk. Welke begeleiding een school geeft, staat in het ondersteuningsprofiel. U vindt dit profiel in de schoolgids. Voor leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen. Maar wel extra hulp nodig hebben. 

Hulp op het Vmbo

Als blijkt dat uw kind een leerprobleem heeft, kan een school bijvoorbeeld: 

  • uw kind begeleiden bij het ordenen van zijn agenda;
  • uw kind begeleiden bij zijn huiswerk;
  • boeken en examens aanbieden in extra grote letters.

Praktijkonderwijs (pro)

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het is bedoeld voor leerlingen die geen vmbo-diploma kunnen halen.

Sinds 1 januari 2016 horen lwoo en praktijkonderwijs bij passend onderwijs

Sinds 1 januari 2016 maken het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs deel uit van het passend onderwijs. 

Naar het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kinderen die zijn aangewezen op specialistische of intensieve begeleiding, kunnen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Bijvoorbeeld kinderen met een (ernstige) lichamelijke of verstandelijke beperking.