Beslisnota bij Kamerbrief over mogelijke aanpak verbeteren uitvoering wettelijke taak UPD

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over mogelijke aanpak verbeteren uitvoering wettelijke taak UPD