Vrije markt voor bezorgen post

Iedereen in Nederland moet gemakkelijk en betaalbaar post kunnen versturen. Daar zorgt de Rijksoverheid voor. Dit heet de universele postdienst (UPD). Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende postservicepunten en brievenbussen moeten zijn. In Nederland verzorgt PostNL de UPD.

Postdiensten voor iedereen

De Rijksoverheid heeft PostNL aangewezen om het basispakket aan postdiensten uit te voeren. Postdiensten die vallen onder de UPD, moeten voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. De eisen aan de gekozen postdienstverlener staan in de Postwet 2009.

De UPD garandeert dat:

  • er verspreid over het land openbare brievenbussen staan en postservicepunten zijn ingericht;
  • het postbedrijf de openbare brievenbussen 5 dagen per week leegt;
  • het postbedrijf 5 dagen per week post bezorgt (voor rouwpost en medische post is dat 6 dagen);
  • gemiddeld minimaal 95% van de brieven de volgende dag wordt bezorgd.

Toezicht op postbezorging

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Postwet 2009. Dat geldt voor alle postvervoerbedrijven die actief zijn op de postmarkt. De ACM controleert bijvoorbeeld of postvervoerders het briefgeheim naleven. En of zij een klachtenregeling hebben.

UPD rendabel houden

Het kabinet wil de UPD rendabel en beschikbaar houden. Er is de laatste jaren steeds minder post te bezorgen. Daarom is het lastiger om de continuïteit van een kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke basispostvoorziening te garanderen. Daarom is er in 2017 een aantal onderzoeken uitgevoerd. Ook is er een Postdialoog geweest met overheden, bedrijven en belangengroepen over de toekomst van de postmarkt.

Het kabinet stelt nu een aantal maatregelen voor. Daarbij gaat het er vooral om dat het versturen van post voor iedereen betaalbaar blijft. En is het stimuleren van netwerkconcurrentie minder belangrijk. Postbedrijven moeten meer ruimte krijgen om samen te gaan werken. Dat kan ook betekenen dat de post op de langere termijn wordt bezorgd door pakketten- of andere bezorgdiensten.

Lees meer over de maatregelen die de overheid voorstelt om de UPD rendabel te houden.

De Postwet moet hiervoor worden gewijzigd. In de eerste helft van 2020 gaat er een voorstel tot wijziging naar de Tweede Kamer.

Arbeidsovereenkomst voor postbezorgers minimaal 80%

Postbedrijven moeten met minimaal 80% van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is als toezichthouder verantwoordelijk voor de naleving van deze eis.

Veel postbedrijven zetten ook medewerkers met een arbeidsbeperking in. Gebeurt dat via een zogenoemde banenafspraak of quotumregeling? Dan tellen zij straks ook mee voor de 80%-eis. Dat staat in het voorstel om de Postwet te veranderen.