Vrije markt voor bezorgen post

Iedereen in Nederland moet makkelijk post kunnen versturen. Daar zorgt de Rijksoverheid voor met de universele postdienst (UPD). Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende postservicepunten en brievenbussen moeten zijn. In Nederland verzorgt PostNL de UPD.

Postdiensten voor iedereen

De Rijksoverheid heeft PostNL aangewezen om het basispakket aan postdiensten uit te voeren. Postdiensten die vallen onder de UPD, moeten voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. De eisen aan de gekozen postdienstverlener staan in de Postwet 2009.

De UPD garandeert dat:

  • er verspreid over het land openbare brievenbussen staan en postservicepunten zijn ingericht;
  • het postbedrijf de openbare brievenbussen 5 dagen per week leegt;
  • het postbedrijf 5 dagen per week post bezorgt (voor rouwpost en medische post is dat 6 dagen);
  • gemiddeld minimaal 95% van de brieven de volgende dag wordt bezorgd.

Post bezorgen in Nederland

Iedereen mag een eigen bedrijf beginnen dat post bezorgt. Het postbedrijf moet zich registreren bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Toezicht op postbezorging

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Postwet 2009. Dat geldt voor alle postvervoerbedrijven die actief zijn op de postmarkt. De ACM controleert bijvoorbeeld of postvervoerders het briefgeheim naleven. En of zij een klachtenregeling hebben.

Arbeidsovereenkomst voor postbezorgers minimaal 80%

Postbedrijven moeten met minimaal 80% van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is als toezichthouder verantwoordelijk voor de naleving van deze eis.

Veel postbedrijven zetten ook medewerkers met een arbeidsbeperking in. Gebeurt dat via een zogenoemde banenafspraak of quotumregeling? Dan tellen zij straks ook mee voor de 80%-eis. Dat staat in het voorstel om de Postwet te veranderen.