Kan ik Prinsjesdag bijwonen?

Op Prinsjesdag kunt u langs de route van de Glazen Koets staan om de Koninklijke stoet te bekijken. De route wordt met hekken afgezet en er gelden extra verkeersmaatregelen. Een aantal belangstellenden kan het uitspreken van de Troonrede in de Ridderzaal bijwonen. Hiervoor geldt een wachtlijst.

Prinsjesdag bijwonen in de Ridderzaal

Elk jaar mag een klein aantal mensen in de Ridderzaal aanwezig zijn als de Koning de Troonrede uitspreekt. Om Prinsjesdag bij te wonen in de Ridderzaal moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dit doet u bij de griffier van de Eerste Kamer. Er is een wachtlijst van enkele jaren.

Verkeersmaatregelen rond Prinsjesdag

Op Prinsjesdag kunt u niet overal in Den Haag komen met de auto. Op sommige plekken geldt een parkeerverbod. 

Rond Prinsjesdag is het centrum (gedeeltelijk) niet toegankelijk voor verkeer. Informatie over verkeersmaatregelen, de parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid van de stad tijdens Prinsjesdag vindt u in de periode rond Prinsjesdag, op de website van de gemeente Den Haag.

Oversteken voetgangers

De route van de Glazen Koets wordt met hekken afgezet. Langs de route van de Glazen Koets staan hekken. Op een aantal plekken kunnen voetgangers oversteken. U herkent de speciale oversteekplaatsen aan de vlaggen.