Waaruit bestaat de Koninklijke stoet?

De Koninklijke stoet bestaat uit de leden van het Koninklijk Huis en leden van de hofhouding. En daarbij politie te paard, een muziekkorps en verschillende afdelingen van het leger.

(Een animatie. Beeldtitel: Koninklijke Stoet Prinsjesdag 2018)

(Pictogram links: Paleis Noordeinde. Pictogram rechts: Ridderzaal)

(Voorbijtrekkende stoet van links naar rechts. Personen, paarden en koetsen met ondersteunende beeldtitels. Achter elkaar:

Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’

Vaandelwacht en 3 ere-detachementen Garderegiment Grenadiers en Jagers

Bereden standaardwacht en ere-escorte Koninklijke Marechaussee

4 trompetters Cavalerie met paukenist

Standaardwacht en ere-escorte Huzaren Cavalerie

Rijknecht-majoor en twee rijknechten

Eerste rijtuig Gala Berline | ceremoniemeester en kamerheer

Tweede rijtuig Galacoupé | grootmeester en grootmeesteres

Paukenist en 8 trompetters

Bereden standaardwacht en ere-escorte Nationale Politie

Derde rijtuig Gala Glas Berline | Prins Constantijn en Prinses Laurentien

2 bereden adjudanten van de koning

Bereden ere-escorte Nationale Politie

Stalmeester van de koning

Glazen Koets | Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

2 bereden adjudanten en adjudant-generaal van de koning

Ere-escorte officieren Cavalerie)

(Beeldtitel: Prinsjesdag 2018)

(Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.)

De samenstelling van de stoet in 2018

 • Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
 • Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en Adjudant
 • Vaandelwacht Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • Ere-Compagnie van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • Commandant Bereden Ere-escorte Koninklijke Marechaussee met 2 vleugeladjudanten
 • Bereden standaardwacht van de Koninklijke Marechaussee
 • Peloton Bereden Ere-escorte Koninklijke Marechaussee
 • Commandant Cavalerie Ere-escorte met 2 Ordonnansen
 • Gevolgd door: bonte paukenpaard en 4 trompetters van het Cavalerie Ere-escorte
 • Bereden standaardwacht van de Cavalerie
 • Een peloton Cavalerie Ere-escorte met onderofficieren, korporaals en huzaren; het zogeheten “2de peloton”
 • Rijknecht-majoor met 2 rijknechten te paard van het Koninklijk Staldepartement

Eerste rijtuig

De Galaberline is bespannen met 2 paarden, 1 lakei naast elk portier van het rijtuig;

 • drs. S.A van der Burg, Ceremoniemeester
 • Jhr. Ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Kamerheer in de provincie Gelderland

Tweede rijtuig

De Galacoupé is bespannen met 2 paarden, 1 lakei naast elk portier van het rijtuig;

 • drs. J.Th. Versteeg, Grootmeester
 • drs. M.L.A. Gravin van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, Grootmeesterer
 • Commandant Bereden Ere-escorte Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie met 2 vleugeladjudanten
 • “Clique” (bonte paukenpaard en 8 trompetters) van de Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie
 • Bereden standaardwacht van de Nationale Politie
 • Eerste peloton Bereden Ere-escorte van de Landelijke Eenheid Beredenen  van de Nationale Politie

Gala-glasberline

De Gala-glasberline is  bespannen met 4 paarden, 1 koetsier naast elk paard en 2 lakeien aan elke zijde van het rijtuig.

 • Prins Constantijn
 • Prinses Laurentien
 • Escorterende Adjudanten van Z.M. de Koning;
  • Kapitein-luitenant ter zee M. Mos (rechts)
  • Luitenant-kolonel M.G.M. Simons (links)
    
 • Tweede peloton Bereden Ere-escorte van de Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie
 • Stalmeester: Kolonel b.d. G.E. Wassenaar

Glazen Koets

Glazen Koets bespannen met achtspan paarden (KFPS), 1 koetsier naast elk paard en 4 lakeien aan elke zijde van de koets. Linker voorpaard wordt bereden door een zogenoemd postiljon;

 • Koning Willem-Alexander
 • Koningin Máxima
 • Escorterende Adjudanten van Z.M. de Koning:
  • Z.E. Schout-bij-nacht drs. L.H.I. Brummelaar MPM (midden)
  • Luitenant-kolonel J.P.G. Verhagen (rechts)
  • Luitenant-kolonel mevr. S.S.  Schoemaker (links)
 • Een peloton van het Cavalerie Ere-escorte met officieren (het zogeheten “1ste peloton” ) ter afsluiting van de stoet