Ramingstoelichting bij het pakket Belastingplan 2022 inclusief certificering van het CPB

Toelichting op de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen in het pakket Belastingplan 2022.