Hoe werken belastingen?

Hoe werken belastingen?

In Nederland betalen we allemaal belasting. Zo dragen zowel burgers als
bedrijven bij aan voorzieningen voor ons allemaal.

Belastingen kunnen direct of indirect zijn.
Directe belastingen betaal je aan de Belastingdienst … zoals belasting op
inkomen, winst en vermogen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld de loonbelasting over je salaris … belasting
over geld dat je wint via een loterij … maar ook belasting over een erfenis of
schenking.

En wie veel spaargeld bezit, betaalt belasting over dat vermogen. Bedrijven
betalen directe belasting over hun winst via de vennootschapsbelasting.

Indirecte belastingen zijn verwerkt in prijzen van producten en diensten …
zoals btw op boodschappen en accijns op tabak, alcohol en brandstof.

Accijns is bijvoorbeeld bedoeld om gezond of milieuvriendelijk gedrag te
stimuleren. Zo is diesel duurder gemaakt om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken.

Belastingen zorgen voor een draaiende economie. Hoe we belastinggeld
uitgeven, hangt af van wat de economie nodig heeft.

Dit zijn bijvoorbeeld investeringen … vermindering van de overheidsschuld
… of extra geld voor zorg, onderwijs en uitkeringen.

Alle keuzes staan in de jaarlijkse begroting … die de minister van Financiën
op Prinsjesdag presenteert.

Belastingen. Van ons allemaal, voor ons allemaal.