Waarom betalen we belasting

Waarom betalen we belasting?
In Nederland betalen burgers en bedrijven allemaal belasting. Wil je weten
wat daarmee gebeurt? Kijk dan even mee.

De overheid gebruikt belastinggeld voor gemeenschappelijke
voorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor ons allemaal. Zoals scholen,
snelwegen en natuur.

Belastingen maken ook zorg, uitkeringen en wonen voor ons allemaal
mogelijk. Dus ook voor jou.

Wanneer je naar je werk gaat, met de fiets, de auto of het OV, dan kan dit
dankzij belastinggeld. We dragen allemaal bij aan wegen, stations en het
spoor.

We dragen allemaal bij aan wegen, stations en het spoor. En we dragen ook allemaal bij 
aan kanalen, bruggen en natuur. Zodat je in
een groene en gezonde omgeving kan leven.

En natuurlijk is goede zorg belangrijk. Wanneer het nodig is, kun je dankzij
belastinggeld naar een ziekenhuis, waar je hulp krijgt van artsen en
verpleegkundigen.

Iedereen in Nederland kan naar school. Ook jouw kinderen.
En om Nederland veilig te houden betalen we met elkaar voor brandweer
en politie. We dragen bij aan het leger … en ook aan de publieke omroep.

Zo maken we dankzij belastinggeld voorzieningen mogelijk waar iedereen
iets aan heeft.

Belastingen. Van ons allemaal, voor ons allemaal.