Economische ontwikkelingen 2023

De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen, ook financieel. De prijzen stijgen hard en dat brengt mensen in de problemen. Tegelijkertijd is de werkloosheid laag. Veel werkgevers hebben moeite om personeel te vinden. Hoe de Nederlandse economie zich volgend jaar zal ontwikkelen, is onzeker.

Historisch hoge inflatie

Jarenlang was de inflatie in Nederland heel laag, maar dat is sinds eind 2021 anders. De inflatie is niet eerder zo hoog geweest: 12% in 2022 (cijfer augustus 2022). Vooral de prijzen van energie en boodschappen stijgen hard. Dat brengt voor veel mensen grote problemen met zich mee. 

In 2023 blijven de prijzen waarschijnlijk stijgen. Daarom kondigt het kabinet plannen aan om mensen met lage en middeninkomens te helpen. Niet alleen volgend jaar, ook in de jaren daarna.
 

Vergroot afbeelding Prijsstijging per uitgavecategorie in 2022

Veel meer vacatures dan werkzoekenden

De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Er zijn veel meer vacatures dan werkzoekenden. Veel werkgevers hebben moeite om personeel te vinden. Betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen kunnen daarbij helpen. Loonstijgingen zijn ook belangrijk om te zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Om te zorgen dat mensen meer inkomen overhouden uit hun werk, neemt het kabinet in 2023 verschillende belastingmaatregelen.

Vergroot afbeelding Aantal vacatures per honderd werkzoekenden

Lichte economische groei verwacht, maar situatie is onzeker

Het is moeilijk te zeggen hoe de economie zich in 2023 zal ontwikkelen. De economie groeit in 2023 wat minder hard, er wordt een economische groei verwacht van 1,5% van het bruto nationaal product (dat is wat we in Nederland per jaar met elkaar verdienen). Maar door de onzekere situatie in de wereld kan het ook anders uitpakken. Het is ook niet uitgesloten dat de economische groei tot stilstand komt. 

Vergroot afbeelding Economische groei als percentage van het bbp