Beslisnota bij Kamerbrief bij nieuw Programma vermindering regeldruk ondernemers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij nieuw Programma vermindering regeldruk ondernemers (PDF | 4 pagina's | 236 kB)