Advies regeldruk bij risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De Strategische commissie voor betere regelgeving bedrijven heeft advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de regeldruk die ondernemers ervaren bij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).