Bijlage: Examenbewijzen en certificaten die in aanmerking komen voor verlenging


Het document bevat een overzicht van de verlenging van de geldigheidsduur van een aantal  theoriecertificaten en examenbewijzen voor het rijbewijs die verlopen in de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 mei 2021.