Bijlage: eerste inventarisatie voor-en nadelenalternatieven SWOV-rapport

De bijlage bespreekt de voordelen en nadelen van de aanbevelingengen uit het rapport 'Alternatieven voor het huidige stelsel medische rijgeschiktheid' van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Bijlage: eerste inventarisatie voor-en nadelenalternatieven SWOV-rapport (PDF | 2 pagina's | 206 kB)