E-mailwisseling Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie en FIN over accijnszegels

E-mailverkeer tussen de Nederlandse vereniging voor de sigarenindustrie en het ministerie van Financiën over het nieuwe accijnszegel.

E-mailwisseling Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie en FIN over accijnszegels (PDF | 3 pagina's | 649 KB)