Documenten - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

349 documenten over Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Nationaal deltaprogramma 2021 Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland

Het Deltaprogramma 2021 presenteert de uitkomsten van de 1e 6-jaarlijkse herijking van de deltabeslissingen en ...

Rapport | 15-09-2020

MIRT Overzicht 2021 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Het MIRT overzicht geeft een toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het ...

Rapport | 15-09-2020

Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2021 en Deltaprogramma 2021

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven bieden het MIRT Overzicht 2021 en het Deltaprogramma 2021 aan bij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-09-2020

Nota van wijziging bij Verzamelwet IenW 2019

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019. Het wetsvoorstel houdt verband met wijziging van ...

Beleidsnota | 14-09-2020

Nota naar aanleiding van het verslag bij Verzamelwet IenW 2019

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede ...

Beleidsnota | 14-09-2020

Aanbiedingbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel ...

Kamerstuk | 14-09-2020

Beantwoording Kamervragen over terugkeer ministerie van VROM

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de terugkeer van het ministerie van VROM.

Kamerstuk: Kamervragen | 26-08-2020

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over achterblijven bouwambitie Almere

Minister Ollongren laat weten dat zij Kamervragen over het achterblijven van de bouwambitie in Almere niet op tijd kan ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-08-2020

Kamerbrief reactie op artikel effectiviteit Expertteam Woningbouw

Minister Ollongren reageert op het artikel ‘Woningbouwers profiteren nauwelijks van expertteam minister Ollongren’. De Tweede ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-08-2020

Kamervragen over extra zandsuppletie ten behoeve van bodemdaling Waddenzee

Minister Wiebes beantwoordt vragen over extra zandsuppletie ten behoeve van bodemdaling Waddenzee.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-08-2020