Documenten - Scheiden of uit elkaar gaan

103 documenten over Scheiden of uit elkaar gaan

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Bijlage 3 - Stand van zaken pilots – peildatum 5 januari 2021

  Het overzicht  bevat lopende pilots, afgeronde pilots en pilots op het gebied van rechtsbijstand die op korte termijn starten en ...

  Publicatie | 11-01-2021

 2. Bijlage 2 Uitvoering motie Groothuizen

  De bijlage gaat over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Groothuizen (D66). De motie verzocht de regering om per ...

  Kamerstuk | 11-01-2021

 3. Evaluatie Pilot consumentenzaken Lessen uit een lerende praktijk

  Het rapport evalueert een pilot op het gebied van consumentengeschillen. Het doel van de pilot was om ervaring op te doen met de ...

  Rapport | 11-01-2021

 4. Kamerbrief met 4e voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het vernieuwde stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand sinds ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 11-01-2021

 5. Wetgevingsprogramma Modernisering personen-en familierecht Eind 2020

  Het document bevat een overzicht van de lopende wetgevingstrajecten op het gebied van personenrecht en familierecht. ...

  Rapport | 17-12-2020

 6. Kamerbrief met beleidsreactie op verschillende WODC-onderzoeken naar familierechtelijke onderwerpen

  Minister Dekker geeft zijn beleidsreactie op enkele onderzoeksrapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2020

 7. Kind in Zicht deel 1: De CoVeNaS enquête onder ouders en kinderen die met ouderverstoting te maken hebben

  Rapportage van een enquête-onderzoek dat in de periode maart 2020 - juni 2020 in 2 rondes heeft plaatsgevonden onder personen - ...

  Rapport | 30-11-2020

 8. Kind in Zicht deel 3: Consultatie van belangengroepen

  Rapportage van 6 belangengroepconsultaties die 23 en 24 september 2020 zijn gehouden met belangengroepen die ouders en kinderen ...

  Rapport | 30-11-2020

 9. Kind in Zicht deel 2: Focusgroepbijeenkomst

  Rapportage van 6 focusgroepbijeenkomsten die op 8 en 9 juni 2020 zijn gehouden met personen - ouders, kinderen - die zelf met het ...

  Rapport | 30-11-2020

 10. Beantwoording vragen so 24 september 2020 voortgang familierechtelijke onderwerpen ouderschap en adoptie

  Minister Dekker beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer uit het ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 18-11-2020