Regels voor plaatsing van antennes voor mobiele communicatie

Voor het plaatsen van antennes gelden regels. In bepaalde gevallen is een vergunning van de gemeente nodig. Ook moeten telecombedrijven aan gemeenten laten weten waar zij antennes willen plaatsen.  

Nationaal Antennebeleid

De overheid stimuleert de groei van snelle mobiele communicatie. Door deze groeiende behoefte worden meer antennes geplaatst. Maar de plaatsing van antennes is wel aan regels gebonden. Telecombedrijven moeten bijvoorbeeld rekening houden met de volksgezondheid, de omgeving en de veiligheid. De regels voor de plaatsing van antennes zijn vastgelegd in het Nationaal Antennebeleid.

Regels voor plaatsing antennes

Meeste antennes: geen toestemming nodig, wel regels

De meeste antennes voor mobiele communicatie kunnen geplaatst worden zonder toestemming van een gemeente. Bijvoorbeeld antennes op het dak van een gebouw. Wel gelden de afspraken die telecombedrijven hebben gemaakt met de overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze afspraken voor vergunningvrije antennes zijn vastgelegd in het Antenneconvenant. Het gaat dan om hoe antennes eruitzien, communicatie over plaatsing, grenzen voor straling en de instemmingsprocedure voor bewoners.

Antennes hoger dan 5 meter: toestemming nodig

Bij antennes hoger dan 5 meter is toestemming nodig en een omgevingsvergunning van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om vrijstaande masten, plaatsing van antennes op of aan een monument of plaatsing in een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht. Sommige gemeenten hebben eigen antennebeleid met regels voor de plaatsing van antennes waar een vergunning voor nodig is. 

Plaatsingsplan telecombedrijven

Telecombedrijven moeten gemeenten ieder jaar laten weten wat hun plannen zijn voor het plaatsen van nieuwe antennes voor mobiele communicatie. 

Meer informatie over de regels voor plaatsing van antennes staat op de website van het Antennebureau.

Inspraak burgers bij plaatsing antennes

Burgers hebben soms inspraak bij de plaatsing van een antenne. Bij de voorgenomen plaatsing van een antenne op een woongebouw kunnen bewoners hun stem uitbrengen. Op de website van het Antennebureau staat meer informatie over inspraak bij de plaatsing van antenne-installaties.

Plaatsing van antennes van zendamateurs

Ook antennes van radiozendamateurs moeten van de overheid aan bepaalde regels voldoen. Bijvoorbeeld als de antenne in de voortuin staat, of hoger is dan 5 meter. Zendamateurs moeten daarnaast nagaan of een omgevingsvergunning nodig is voor de antenne. Ook moeten zendamateurs hun antenne-installatie registreren en hun frequentiegebruik registreren bij Agentschap Telecom.  

Ga voor meer informatie over regels voor radiozendamateurs naar de website van Agentschap Telecom.

Antenneregister met alle antennes in omgeving

Het Antenneregister vermeldt waar antennes voor mobiele communicatie staan en welke antennes dit zijn.

Antennes en gezondheid

De straling van antennes kan invloed hebben op de gezondheid. De rijksoverheid zorgt er daarom voor dat de hoeveelheid straling binnen (internationale) normen blijft.