Plaatsing van antennes voor draadloze communicatie

Er komen steeds meer draadloze netwerken omdat de behoefte hieraan groeit. Om antennes te mogen plaatsen, moeten telecombedrijven aan verschillende voorwaarden voldoen. 

Groeiende behoefte aan draadloze netwerken

Iedereen maakt steeds meer gebruik van draadloze communicatie. Voor de radio, mobiele telefoons, babyfoons of draadloze computernetwerken. Bovendien komt er steeds meer apparatuur die draadloos met elkaar ‘communiceert’.

Het kabinetsbeleid is erop gericht draadloze communicatie te stimuleren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er voldoende plekken voor antenne-installaties zijn. Zo staan er vaak antenne-installaties op overheidsgebouwen.

Nationaal Antennebeleid

Het overheidsbeleid stimuleert draadloze communicatie. Maar Nederland kan niet onbeperkt worden gevuld met nieuwe antennes. Wildgroei aan antennes moet worden voorkomen. Bij de plaatsing van antennes moeten telecombedrijven rekening houden met de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid. Daarom heeft de overheid Nationaal Antennebeleid opgesteld.

Omgevingsvergunning voor antennes

Het Nationaal Antennebeleid bepaalt dat voor sommige antennes een omgevingsvergunning nodig is. Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig. Voor kleinere antennes meestal niet.

Op de website van het Antennebureau staat meer informatie over de regels voor plaatsing van antennes.

Afspraken vergunningvrije antennes

Voor antennes tot 5 meter is geen omgevingsvergunning nodig. Op deze manier kunnen bedrijven zo snel mogelijk hun draadloze netwerken uitbreiden, als dat nodig is.

Vergunningvrije antennes moeten wel zorgvuldig worden geplaatst. De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de aanbieders van mobiele telefonie hebben hierover afspraken gemaakt. Deze staan in het Antenneconvenant.

In het Antenneconvenant staat bijvoorbeeld dat mobiele aanbieders een plaatsingsplan moeten opstellen voor de gemeente. Hierin geven zij aan waar zij antenne-installaties willen bouwen, zowel vergunningvrije als vergunningplichtige.

Inspraak burgers bij plaatsing vergunningvrije antenne

In sommige gevallen hebben burgers inspraak bij de plaatsing van antenne-installaties. De antenne kan bijvoorbeeld worden geplaatst op een gebouw met huurders. Bewoners kunnen bezwaar maken met de zogenoemde instemmingsprocedure.

Plaatsing van antennes van zendamateurs

Ook antennes van zendamateurs moeten van de overheid aan bepaalde regels voldoen. Om een goede ontvangst te bereiken, experimenteren zendamateurs vaak met antennes. Deze zijn te herkennen aan harken, staven en schotels.

Een zendamateur moet zich registreren bij het Agentschap Telecom. Daarnaast moet hij nagaan of hij voor de antenne een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Antenneregister met alle antennes in omgeving

Het Antenneregister vermeldt waar antennes staan en wat voor antennes dit zijn.

Antennes en gezondheid

Antennes veroorzaken elektromagnetische velden. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft onafhankelijke informatie over elektromagnetische velden en gezondheid.