Regels voor plaatsing van antennes voor mobiele communicatie

Voor het plaatsen van antennes gelden regels. In bepaalde gevallen is een vergunning van de gemeente nodig. Ook moeten telecombedrijven aan gemeenten laten weten waar zij antennes willen plaatsen.  

Nationaal Antennebeleid

De overheid stimuleert de groei van snelle mobiele communicatie. Door deze groeiende behoefte worden meer antennes geplaatst. Maar de plaatsing van antennes is wel aan regels gebonden. Telecombedrijven moeten bijvoorbeeld rekening houden met de volksgezondheid, de omgeving en de veiligheid. De regels voor de plaatsing van antennes zijn vastgelegd in het Nationaal Antennebeleid.

Regels voor plaatsing antennes

Meeste antennes: geen toestemming nodig, wel regels

De meeste antennes voor mobiele communicatie kunnen geplaatst worden zonder toestemming van een gemeente. Bijvoorbeeld antennes op het dak van een gebouw. Wel gelden de afspraken die telecombedrijven hebben gemaakt met de overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze afspraken voor vergunningvrije antennes staan in het Antenneconvenant. Het gaat dan om:

  • hoe antennes eruitzien;
  • communicatie over plaatsing;
  • grenzen voor straling;
  • de instemmingsprocedure voor bewoners.

Antennes hoger dan 5 meter: toestemming nodig

Bij antennes hoger dan 5 meter is toestemming nodig en een omgevingsvergunning van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • vrijstaande masten;
  • plaatsing van antennes op of aan een monument;
  • of plaatsing in een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht.

Sommige gemeenten hebben eigen antennebeleid. Zij hebben dan eigen regels voor plaatsing van antennes waarvoor een vergunning nodig is.

Plaatsingsplan telecombedrijven

Telecombedrijven moeten gemeenten ieder jaar laten weten wat hun plannen zijn voor plaatsing van nieuwe antennes voor mobiele communicatie.

Meer informatie over de regels voor plaatsing van antennes staat op de website van het Antennebureau.

Inspraak burgers bij plaatsing antennes

Burgers hebben soms inspraak bij de plaatsing van een antenne. Bij de voorgenomen plaatsing van een antenne op een woongebouw kunnen bewoners hun stem uitbrengen.

Op de website van het Antennebureau staat meer informatie over inspraak bij de plaatsing van antenne-installaties.

Plaatsing van antennes van zendamateurs

Ook antennes van radiozendamateurs (personen die zich als hobby bezig houden met radiosignalen en/of televisiesignalen) moeten van de overheid aan bepaalde regels voldoen. Bijvoorbeeld als de antenne in de voortuin staat. Of als de antenne hoger is dan 5 meter.

Zendamateurs moeten daarnaast navragen of een omgevingsvergunning nodig is voor de antenne. Ook moeten zij bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI):

Meer informatie over regels voor radiozendamateurs staat op de website van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Locaties antennes in Nederland

In het Antenneregister staat waar antennes voor mobiele communicatie staan En welke antennes dit zijn.

Antennes en gezondheid

De straling van antennes kan invloed hebben op de gezondheid. De rijksoverheid zorgt er daarom voor dat de hoeveelheid straling binnen (internationale) normen blijft.