Mag ik permanent in een recreatiewoning wonen?

Of u permanent in een recreatiewoning mag wonen, kunt u navragen bij uw gemeente. De gemeente stelt de regels vast voor bewoning van recreatiewoningen.

Recreatiewoningen zijn vakantiehuisjes op een vakantiepark, camping of op het strand. Gemeenten kunnen om verschillende redenen besluiten dat permanente bewoning niet mag. Bijvoorbeeld omdat de woningen in kwetsbare natuurgebieden staan.

Woonbestemming of recreatiebestemming

In een bestemmingsplan staat welke bestemming een gebouw heeft. Zo heeft een recreatiewoning de bestemming recreëren. Dit betekent dat deze woning alleen bedoeld is voor recreatie en dat permanente bewoning niet mag. U kunt er bijvoorbeeld van de natuur, landschap en de rust genieten.

U mag alleen permanent in een recreatiewoning wonen als deze de bestemming wonen heeft. Uw gemeente bepaalt dit. Gemeenten moeten handhavend optreden tegen mensen die onrechtmatig in een recreatiewoning wonen.