Ondernemen

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2021. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Coronacrisis: looptijd van de belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt een aantal belastingmaatregelen om de coronacrisis door te komen. Ook legt het kabinet een aantal regelingen wettelijk vast.

Aanpassing lage tarief vennootschapsbelasting en schijven

In 2021 wijzigt vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven. Hierdoor vallen meer bedrijven in de eerste schijf ipv de tweede schijf, waardoor de bedrijven een lager vennootschapsbelastingtarief betalen.

Zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner.

Geen minimumtarief zelfstandigen per 1 januari 2021

Het plan voor een minimumtarief voor zelfstandigen per 1 januari 2021 gaat niet door. Het kabinet heeft besloten het minimumtarief voor zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring niet verder uit te werken.

Bronbelasting op rente en royalty’s

Vanaf 2021 gaat een bronbelasting op rente en royalty’s gelden. Met deze bronbelasting van 25% worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan.

Melden van grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.

Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt beperkt.

Multinationals zullen eerlijker worden belast, met oog voor het vestigingsklimaat. Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere. Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt daarom per 2021 beperkt.

Compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden kleine werkgever

Een bedrijf tot 25 werknemers dat stopt doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt, kan vanaf 1 januari 2021 via UWV compensatie krijgen voor betaalde ontslagvergoedingen.

Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Verhoging van het 'tarief' van de innovatiebox

Het effectieve 'tarief' van de innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit 'tarief' naar 9%.

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten.

Voorkomen van faillissementen

Om ondernemingen te ondersteunen bij een dreigend faillissement is er vanaf 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (HFW). Door deze wet wordt het voor ondernemingen met grote geldproblemen makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers. Het gaat hierbij om een akkoord voor herstructureren van schulden.