Ondernemen

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2020. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders

Er komt een extra financieringsmogelijkheid om startende boeren of tuinders te helpen de stap te maken naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Startende agrarische ondernemers kunnen de zogenaamde Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De regeling maakt het voor hen makkelijker om op basis van een toekomstgericht ondernemersplan een lening aan te vragen. 

Nieuwe voorwaarden kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemers met een jaarlijkse omzet van maximaal € 20.000 kunnen vanaf 2020 een vrijstelling krijgen van omzetbelasting. Dit is onderdeel van de vernieuwde kleineondernemersregeling.

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Sinds 1 januari 2020 moeten eenmanszaken op facturen en hun website een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) vermelden. Ze hebben dit nieuwe nummer in 2019 van de Belastingdienst ontvangen.

Bbz voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf

Wie 55 jaar of ouder is en een niet-levensvatbaar bedrijf heeft, kan een uitkering of bedrijfskapitaal aanvragen via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het bruto inkomen uit uw onderneming moet dan wel gemiddeld ten minste €8.068,- per boekjaar bedragen (in 2020).

Als (startende) zelfstandige bedrijfskapitaal lenen of krijgen

(Startende) zelfstandige ondernemers kunnen een bedrijfskapitaal aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bekijk de maximumbedragen die u in 2020 kunt ontvangen.

Meer onbelaste vergoedingen in werkkostenregeling

De werkkostenregeling voor onbelaste vergoedingen is per 1 januari 2020 verruimd. Werkgevers kunnen tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.

Lage tarief vennootschapsbelasting omlaag

In 2020 is het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd: het blijft 25 %. Het tarief voor het deel van de winst tot en met € 200.000 daalt. Dit lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat naar 16,5 % in 2020 (was 19,0 % in 2019).

Geen assurantiebelasting bij brede weersverzekering

Boeren kunnen zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer. Zij hoeven over deze brede weersverzekering in 2020 geen 21% assurantiebelasting meer te betalen.

Afvalstoffenbelasting voor buitenlands afval

Nederlandse bedrijven gaan vanaf 2020 afvalstoffenbelasting betalen als zij afval uit het buitenland verbranden. Dat werd eerder niet belast.