Groene obligaties steunen groene uitgaven overheid

Groene staatsobligaties dragen bij aan het opbouwen van een groene kapitaalmarkt. De Rijksoverheid heeft in 2019 en 2020 voor bijna 9 miljard opgehaald met groene obligaties. De opbrengst gaat bijvoorbeeld naar het aanleggen van windmolenparken. Of het isoleren van huurwoningen.

Groene obligatie is een lening aan de overheid

Als een investeerder groene obligaties koopt, leent de investeerder geld aan de overheid. De overheid investeert het geleende geld aan projecten die bijdragen aan een beter klimaat. Als de obligatie afloopt, krijgt de investeerder het aankoopbedrag van de obligaties terug. 

Groene obligaties leverden Nederland bijna 9 miljard euro op

In 2019 en 2020 kochten investeerders voor bijna 9 miljard euro groene staatsobligaties. Dit geleende geld investeert de overheid in projecten die bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. In het akkoord is afgesproken dat de Europese Unie in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen moet uitstoten. Nederland streeft naar 49% minder uitstoot ten opzichte van 1990.  

Geld van groene obligaties gaat naar 4 doelen

De Rijksoverheid investeert het geld in:

 • Duurzame energie opwekken
  Bedrijven kunnen met een subsidie van de overheid investeren in schone energie. Bijvoorbeeld door met zonnepanelen op het bedrijfspand stroom op te wekken.
 • Isoleren van huurwoningen
  Woningcorporaties kunnen subsidie krijgen om sociale huurwoningen energiebesparend te maken. Bijvoorbeeld door vloer- en muurisolatie aan te brengen en dubbel glas te plaatsen. Of door een zuinigere centrale verwarming aan te brengen.
 • Verbeteren van spoorlijnen, fietsvoorzieningen en ov-aansluitingen
  Als meer reizigers kiezen voor het openbaar vervoer is dit beter voor het milieu. Daarom investeert de overheid in spoorlijnen en in fietsenstallingen bij stations. Ook de aansluitingen tussen verschillende soorten vervoer wordt verbeterd.
 • Omgaan met de gevolgen van klimaatverandering
  In 2050 moeten dijken en waterkeringen zijn versterkt en voldoen aan strengere eisen. Dit is belangrijk om Nederland te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel.

Groene obligatierapportage: overzicht van resultaten

Het Agentschap brengt in het jaar na de uitgifte van groene obligaties een groene obligatierapportage uit. Hierin staat hoe het geld is besteed dat met de uitgifte van de groene obligaties is opgehaald. En welke resultaten hiermee bereikt zijn. De eerste groene obligatierapportage bracht het agentschap in mei 2020 uit. In de infographic hieronder staan de investeringen en opbrengsten van de obligaties samengevat.  

Vergroot afbeelding