Groene obligaties steunen groene uitgaven overheid

Groene staatsobligaties dragen bij aan het opbouwen van een groene kapitaalmarkt. De Rijksoverheid heeft in 2023 voor bijna 5 miljard euro opgehaald met groene obligaties. De opbrengst gaat bijvoorbeeld naar het aanleggen van windmolenparken. Of het stimuleren van het gebruik van schone duurzame energie (bijv. de SDE-subsidie).

Groene obligatie is een lening aan de overheid

Als een investeerder groene obligaties koopt, leent de investeerder geld aan de overheid om te investeren in groene projecten in lijn met het Green Bond Framework. De overheid investeert het geleende geld in projecten die bijdragen aan een beter klimaat. Als de obligatie afloopt, krijgt de investeerder de nominale waarde van de obligaties terug.

In 2023 heeft de overheid voor bijna 5 miljard euro met een nieuwe groene obligatie geleend

In 2023 kochten investeerders voor bijna 5 miljard euro groene staatsobligaties. Daarmee komt het totale bedrag wat de Rijksoverheid tot en met 2023 heeft geleend met een groene obligatie op 20 miljard euro. Dit geleende geld investeert de overheid in projecten die bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. In het akkoord is afgesproken dat de Europese Unie in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen moet uitstoten. Nederland streeft naar 55% minder uitstoot ten opzichte van 1990. Dit is vastgelegd in de Klimaatwet.

Geld van groene obligaties gaat naar 4 doelen

De Rijksoverheid investeert het geld in groene uitgaves volgens het groene obligatieraamwerk:

  • Hernieuwbare energie: infrastructuur voor het vervoer van waterstof, maar ook investeringen in de uitbreiding van het hoogspanningsnet
  • Energie efficiëntie: aanleg van een warmtenetwerk
  • Schoon transport: onderhoud en beheer van het spoornetwerk, maar ook subsidie voor elektrische voertuigen
  • Klimaatadaptie en duurzaam watermanagement: het Delta programma

Op 8 september 2023 is het geactualiseerde groene obligatieraamwerk gepubliceerd, met speciale aandacht voor waterinvesteringen zoals het Deltafonds ("blauwe uitgaven"). De uitgaven voor deze specifieke investeringen sluiten aan bij de wijzigingen en toevoegingen aan de EU Taxonomie die per 1 januari 2024 van kracht zijn. De nieuwe groene obligatie van 2023 is daarmee de eerste triple-A obligatie waarbij de "blauwe" elementen volledig aansluiten bij de EU Taxonomie. 

Groene obligatierapportage: overzicht van resultaten

Het Agentschap brengt in het jaar na de uitgifte van groene obligaties een groene obligatierapportage uit. Hierin staat hoe het geld is besteed dat met de uitgifte van de groene obligaties is opgehaald. En welke resultaten hiermee bereikt zijn. De tweede groene obligatierapportage bracht het agentschap in mei 2022 uit. 

Vergroot afbeelding