Kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt uw verhuurder vragen om uw huur te verlagen. Woont u in een sociale huurwoning? Dan kunt u om verschillende redenen uw huur laten verlagen. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan heeft u minder mogelijkheden om uw huur te verlagen.

Kijk eerst of uw woning een sociale huurwoning of een vrijesectorwoning is.

Sociale huurwoning: redenen om huur te verlagen

Woont u in een sociale huurwoning? En al langer dan 6 maanden? U vraagt uw verhuurder de huur te verlagen. Dat kan om de volgende redenen:  

 1. Ik heb een te hoge huur
  Controleer of de huur van uw sociale huurwoning redelijk is. Dat doet u met de Huurprijscheck. Betaalt u te veel huur? Dus meer dan de maximale huur van uw woning? Vraag dan de verhuurder uw huur te verlagen.
   
 2. Ik heb een lager inkomen na inkomensafhankelijke huurverhoging
  Is door uw inkomen uw huur extra verhoogd? Maar is uw inkomen daarna gedaald? Vraag dan uw verhuurder om de extra huurverhoging (voor de toekomst) terug te draaien. Dit kan alleen voor de laatste 3 huurverhogingen. 
   
 3. Ik heb een woning met onderhoudsgebreken
  Heeft uw huurwoning onderhoudsgebreken? Zoals lekkages, houtrot in kozijnen. Of slechte ventilatie van vochtige ruimtes.

  Meld dit dan bij uw verhuurder. En vraag of hij dit alles wil repareren. Lost uw verhuurder de problemen niet op? Stap dan naar de Huurcommissie.

  De Huurcommissie verlaagt de huur alleen als de onderhoudsgebreken ernstig genoeg zijn. U kunt de Gebrekencheck van de Huurcommissie bekijken. Daarin  kunt u zien welke onderhoudsklachten de commissie ernstig vindt.

  Let op: Vraag altijd eerst uw verhuurder om uw huur te verlagen. Werkt die niet mee? Vraag dan de Huurcommissie. Zij weet wat u moet doen om uw huur te verlagen bij onderhoudsgebreken.
 4. Ik heb een laag inkomen
  Was uw gezamenlijke inkomen over de laatste 6 maanden laag (zie hiervoor de inkomensgrenzen)? En huurt u uw woning al vanaf 1 maart 2023 (of eerder) van een woningcorporatie? En heeft u in 2023 geen huurverlaging wegens laag inkomen gehad? Dan kunt u voor die woning zelf om huurverlaging naar € 577,91 vragen aan de woningcorporatie. Dit kunt u doen tot en met 30 december 2024. 

Huurverlaging vrijesectorwoning

Woont u in een vrijesectorwoning? En al langer dan 6 maanden? Dan heeft u minder mogelijkheden om uw huur te verlagen dan bij sociale huurwoningen:

 • Er geldt geen maximale huur voor woningen in de vrije sector.
 • Heeft uw vrijesectorwoning onderhoudsgebreken? Dan kunt u niet de Huurcommissie vragen om uw huur te verlagen.

Verhuurder vrijesectorwoning vragen om huur te verlagen

U kunt uw verhuurder vragen om uw huur te verlagen. Maar uw verhuurder hoeft niet mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen uw huur te verlagen. Of misschien een advies van de Huurcommissie vragen (zie "Advies Huurcommissie aan huurder vrijesectorwoning", onderaan).

Neem voor advies contact op met Het Juridisch Loket.

Nieuw huurcontract: beginhuur woning controleren

Iedere huurder kan de beginhuur van zijn huurwoning laten toetsen door de Huurcommissie. Of u nu een sociale huurwoning of een vrijesectorwoning huurt. De beginhuur is de huur die u afspreekt voor een huurwoning waarnaar u verhuist.

Huurt u uw huurwoning pas 6 maanden, of korter? Dan kan de Huurcommissie voor u controleren of de (begin)huur redelijk is van een sociale huurwoning of van een vrijesectorwoning.

Blijkt de beginhuur te hoog? Dan verlaagt de Huurcommissie die.

 • Huurt u een sociale huurwoning? Dan verlaagt de Huurcommissie een te hoge beginhuur altijd.
 • Huurt u een vrijesectorwoning? Dan gaat de huur alleen omlaag als de maximale huur van de woning (volgens het puntensysteem) op of onder de liberalisatiegrens ligt. De woning had dan eigenlijk niet als vrijesectorwoning verhuurd mogen worden. De liberalisatiegrens ligt voor huurcontracten die in 2024 ingaan op € 879,66. Voor huurcontracten de in 2023 ingingen was dat € 808,06. Ligt de huur om goede redenen daarboven (omdat de maximale huur boven de liberalisatiegrens ligt)? Dan verandert er niets.  

U doet schriftelijk uw verzoek om uw huur te toetsen.

Na die eerste 6 maanden kan een huurder van een sociale huurwoning de huur ook nog door de Huurcommissie laten controleren (zie hierboven bij "1. Ik heb een te hoge huur").

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan kunt u alleen in die eerste 6 maanden de huur door de Huurcommissie laten controleren. Na die eerste 6 maanden kunt u uw verhuurder vragen om uw huur te verlagen (zie "Verhuurder vrijesectorwoning vragen om huur te verlagen" hierboven). 

Advies Huurcommissie aan huurder vrijesectorwoning

Huurt u een vrijesectorwoning en heeft u een klacht? Bijvoorbeeld over uw huur? Dan kunt u ook de Huurcommissie om advies vragen. Voorwaarde is wel dat u dat met uw verhuurder heeft afgesproken. U kunt deze afspraak laten vastleggen in uw huurcontract.