Hoe word ik schoolleider in het basisonderwijs?

Bij een basisschool die onder de cao primair onderwijs (po) valt, moet u aan de basiskwalificaties voor schoolleiders voldoen. Zo moet u werken vanuit een visie op onderwijs en opvoeding en zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Scholen die niet onder de cao vallen, bepalen zelf waar u als schoolleider aan moet voldoen.

Basiskwalificaties voor schoolleiders in het (speciaal) basisonderwijs

Als schoolleider op een basisschool die onder de cao po valt, moet u bijvoorbeeld:

  • werken vanuit een visie op onderwijs en opvoeding, zodat de school met leer- en ontwikkelingsdoelen voor leerlingen en het personeel kan werken;
  • zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. En zorgen dat leerlingen in een veilige omgeving les krijgen;
  • zorgen dat leraren zich blijven ontwikkelen;
  • reflecteren op uzelf en uw werk.

Deze basiskwalificaties staan in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. De beroepsstandaard is ontwikkeld door de beroepsgroep van schoolleiders.

Aantonen dat u voldoet aan de basiskwalificaties

Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat u voldoet aan de basiskwalificaties. U heeft een:

Registreren dat u aan de basiskwalificaties voldoet

Als u voldoet aan de basiskwalificaties legt u dit vast met een basisregistratie in het Schoolleidersregister PO. Volgt u binnenkort een geaccrediteerde opleiding voor de basisregistratie? Dan kunt u zich laten registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) in opleiding.

Elke 5 jaar herregistreren om ontwikkeling aan te tonen

U moet 1 keer in de 5 jaar laten zien dat u zich ontwikkeld heeft. U moet u dan herregistreren in het Schoolleidersregister PO. Er zijn verschillende thema’s waarin u zich kan professionaliseren.

Contact opnemen met het Schoolleidersregister PO

Heeft vragen over uw registratie, de basiskwalificaties of de beroepsstandaard voor schoolleiders? Neem dan contact op met het Schoolleidersregister PO.