Kan ik mijn sociale huurwoning kopen?

Woningcorporaties bieden soms sociale huurwoningen aan voor de verkoop.
Is dat het geval dan kunt u uw sociale huurwoning kopen.
Bij de verkoop stelt uw verhuurder voorwaarden, die u vastlegt in een contract.

Koopprijs sociale huurwoning ligt meestal vast

De woningcorporatie bepaalt de verkoopprijs van een sociale huurwoning.
Die ligt vaak iets onder de marktprijs.
Onderhandelen over de prijs is dan niet mogelijk.
De woning hoort vaak bij een groep van ongeveer dezelfde woningen.

Taxatierapport blok van woningen

Wilt u de woning kopen? Laat dan een bouwkundig deskundige naar de staat van het huis kijken.
Deze deskundige maakt een taxatierapport. En bepaalt of de verkoopprijs in orde is.
U koopt een woning in een groep van koopwoningen.
Dan is er meestal 1 taxatierapport. Hierin staat een beschrijving van alle woningen.

Taxatierapport is 6 maanden geldig

Neem contact op met een makelaar voor een taxatierapport.
Dit mag niet uw eigen makelaar zijn of die van de verkoper.
Een taxatierapport is maximaal 6 maanden geldig.
Zijn de 6 maanden voorbij, dan komt er een nieuw taxatierapport.

Afspraken koop sociale huurwoning

Bij de koop van uw huurhuis maakt u met uw verhuurder afspraken. Bijvoorbeeld:

  • U knapt de woning op als deze in een slechte staat is.
  • Verkoopt u over een tijd de woning? Dan heeft de verhuurder het eerste recht om de woning terug te kopen.

U legt de afspraken vast in een contract.

Verhuurder moet voldoende sociale huurwoningen houden

Een woningcorporatie verkoopt niet alle woningen.
Er moeten altijd voldoende sociale woningen overblijven voor de verhuur.
Want niet alle huurders hebben geld om een woning te kopen.

Geen huurder, toch sociale huurwoning kopen

Bent u zelf geen huurder van een sociale huurwoning.
Dan kunt u toch sociale huurwoning kopen als deze te koop staat.
Neem hiervoor contact op met een verhuurder.

Huurwoning kopen die geen sociale huurwoning is

Is uw huurwoning geen sociale huurwoning?
Ook dan is het mogelijk dat u het aanbod krijgt om de woning te kopen.
Dan gelden de normale regels bij de koop van een huis.