Wat betekent de maximale jaarlijkse huurverhoging voor de ligplaats van mijn woonboot?

Vanaf 1 juli 2022 geldt de maximale jaarlijkse huurverhoging ook voor de gehuurde ligplaats van uw woonboot. Uw huur mag dan jaarlijks omhoog met maximaal 3,3%.

Maximaal huurverhogingspercentage

Jaarlijkse huurverhogingen die ingaan vanaf 1 juli 2022 (tot en met 31 december 2022) zijn maximaal 3,3%. De jaarlijkse huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 3,3%? Dan geldt die lagere huurverhoging uit het huurcontract. 
  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 3,3%? Dan is de huurverhoging 3,3%.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie

Vast percentage maximale huurverhoging

Vanaf 1 juli 2022 mag een verhuurder van een ligplaats voor een woonboot:

  • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum; 
  • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw ligplaats;
  • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt tot 1 mei 2024.