Wat betekent de maximale jaarlijkse huurverhoging voor de ligplaats van mijn woonboot?

Vanaf 1 juli 2022 geldt de maximale jaarlijkse huurverhoging ook voor de gehuurde ligplaats van uw woonboot. Vanaf 1 januari 2024 mag de huur met maximaal 5,5% omhoog.

Maximaal huurverhogingspercentage

In 2024 is de huurverhoging maximaal 5,5%. De jaarlijkse huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 5,5% (voor 2024)? Dan geldt die lagere huurverhoging uit het huurcontract. 
  • Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 5,5% (voor 2024)? Dan is de huurverhoging 5,5% .

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan contact op met de huurcommissie

Vast percentage maximale huurverhoging

Vanaf 1 juli 2022 mag een verhuurder van een ligplaats voor een woonboot:

  • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum; 
  • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur voor uw ligplaats;
  • niet de huur opzeggen als u niet instemt met een hogere huur. 

Dit geldt tot 1 mei 2024. Op 1 mei 2024 loopt de wet af die de beperking van de huurverhoging regelt. Minister De Jonge werkt aan een wetsvoorstel om de beperking van de huurverhogingen voor huurders van ligplaatsen voor woonboten te verlengen met 3 jaar (tot 1 mei 2027). Zonder verlenging geldt vanaf 1 mei 2024 geen maximum meer voor huurverhogingen van ligplaatsen voor woonboten.